Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 3. Utlandsställning efter sektor kvartalsvis 2021, miljoner euro

  År/kvartal
2020/Q2 2020/Q3 2020/Q4 2021/Q1 2021/Q2
Tillgånger S1 Hela ekonomin 842 295 837 947 815 886 879 096 888 014
S11 Icke-finansiella företag 158 007 155 555 147 330 148 090 145 583
S121 Centralbanken 101 549 96 629 80 925 109 653 114 060
S122 Övriga monetära finansinstitut 249 238 243 424 222 550 226 906 225 866
S123 Penningmarknadsfonder . . . . .
S124 Kollektiva fondföretag, utom penningmarknadsfonder 85 934 89 373 96 835 104 718 110 767
S125+S126+S127 Övriga finansinstitut, financiella serviceföretag och koncerninterna finansinstitut och utlåningsföretag 33 956 35 355 35 501 35 954 36 535
S128+S129 Försäkringsföretag och pensionsinstitut 30 968 31 647 33 393 34 507 34 981
S1311 Staten 14 134 14 625 13 771 13 461 13 579
S1313 Lokalförvaltning 828 783 931 865 926
S1314 Socialskyddsfonder 151 678 153 573 165 785 184 308 184 072
S14+S15 Hushåll och hushållens icke-vinstsyftande organisationer 16 003 16 984 18 866 20 634 21 644
Skulder S1 Hela ekonomin 845 540 848 097 828 409 883 632 892 403
S11 Icke-finansiella företag 240 423 250 828 259 271 260 962 268 639
S121 Centralbanken 14 061 14 554 16 117 16 347 16 784
S122 Övriga monetära finansinstitut 380 210 373 772 341 288 385 465 394 071
S123 Penningmarknadsfonder 3 3 3 3 2
S124 Kollektiva fondföretag, utom penningmarknadsfonder 27 736 29 222 32 480 36 077 38 391
S125+S126+S127 Övriga finansinstitut, financiella serviceföretag och koncerninterna finansinstitut och utlåningsföretag 57 278 60 662 57 903 59 355 59 388
S128+S129 Försäkringsföretag och pensionsinstitut 3 367 3 448 3 479 3 649 3 754
S1311 Staten 109 403 102 939 104 165 101 018 97 536
S1313 Lokalförvaltning 4 989 4 992 5 036 4 953 4 907
S1314 Socialskyddsfonder 5 335 4 857 5 970 13 076 6 204
S14+S15 Hushåll och hushållens icke-vinstsyftande organisationer 2 734 2 820 2 697 2 725 2 725
Netto S1 Hela ekonomin -3 245 -10 151 -12 523 -4 536 -4 389
S11 Icke-finansiella företag -82 416 -95 273 -111 941 -112 872 -123 056
S121 Centralbanken 87 488 82 075 64 808 93 306 97 276
S122 Övriga monetära finansinstitut -130 972 -130 348 -118 738 -158 558 -168 206
S123 Penningmarknadsfonder -3 -3 -3 -3 -2
S124 Kollektiva fondföretag, utom penningmarknadsfonder 58 197 60 151 64 355 68 640 72 376
S125+S126+S127 Övriga finansinstitut, financiella serviceföretag och koncerninterna finansinstitut och utlåningsföretag -23 322 -25 308 -22 402 -23 402 -22 853
S128+S129 Försäkringsföretag och pensionsinstitut 27 600 28 199 29 914 30 857 31 227
S1311 Staten -95 269 -88 314 -90 394 -87 557 -83 957
S1313 Lokalförvaltning -4 161 -4 209 -4 105 -4 088 -3 981
S1314 Socialskyddsfonder 146 343 148 716 159 815 171 231 177 868
S14+S15 Hushåll och hushållens icke-vinstsyftande organisationer 13 269 14 164 16 169 17 909 18 919
1) Statistiken blir slutlig inom drygt två år efter statistikårets utgång.

Källa: Betalningsbalans och utlandsställning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Marianna Mukkulainen 029 551 3405, Johannes Nykänen 029 551 3641, maksutase@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Katri Kaaja


Uppdaterad 17.9.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Betalningsbalans och utlandsställning [e-publikation].
ISSN=2342-3471. 2:a kvartalet 2021, Tabellbilaga 3. Utlandsställning efter sektor kvartalsvis 2021, miljoner euro . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 8.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mata/2021/42/mata_2021_42_2021-09-17_tau_003_sv.html