Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 3. Ulkomainen varallisuus sektoreittain neljännesvuosittain 2021, milj. euroa

  Vuosi/neljännes
2020/Q2 2020/Q3 2020/Q4 2021/Q1 2021/Q2
Saamiset S1 Koko kansantalous (kotimaiset sektorit yhteensä) 842 295 837 947 815 886 879 096 888 014
S11 Yritykset 158 007 155 555 147 330 148 090 145 583
S121 Keskuspankki 101 549 96 629 80 925 109 653 114 060
S122 Muut rahalaitokset 249 238 243 424 222 550 226 906 225 866
S123 Rahamarkkinarahastot . . . . .
S124 Yhteissijoitusyritykset pl. rahamarkkinarahastot 85 934 89 373 96 835 104 718 110 767
S125+S126+S127 Muut rahoituksen välittäjät, rahoituksen ja vakuutuksen välitystä avustavat laitokset ja konserninsisäiset rahoitusyksiköt ja rahanlainaajat 33 956 35 355 35 501 35 954 36 535
S128+S129 Vakuutuslaitokset ja eläkerahastot 30 968 31 647 33 393 34 507 34 981
S1311 Valtionhallinto 14 134 14 625 13 771 13 461 13 579
S1313 Paikallishallinto 828 783 931 865 926
S1314 Sosiaaliturvarahastot 151 678 153 573 165 785 184 308 184 072
S14+S15 Kotitaloudet ja kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 16 003 16 984 18 866 20 634 21 644
Velat S1 Koko kansantalous (kotimaiset sektorit yhteensä) 845 540 848 097 828 409 883 632 892 403
S11 Yritykset 240 423 250 828 259 271 260 962 268 639
S121 Keskuspankki 14 061 14 554 16 117 16 347 16 784
S122 Muut rahalaitokset 380 210 373 772 341 288 385 465 394 071
S123 Rahamarkkinarahastot 3 3 3 3 2
S124 Yhteissijoitusyritykset pl. rahamarkkinarahastot 27 736 29 222 32 480 36 077 38 391
S125+S126+S127 Muut rahoituksen välittäjät, rahoituksen ja vakuutuksen välitystä avustavat laitokset ja konserninsisäiset rahoitusyksiköt ja rahanlainaajat 57 278 60 662 57 903 59 355 59 388
S128+S129 Vakuutuslaitokset ja eläkerahastot 3 367 3 448 3 479 3 649 3 754
S1311 Valtionhallinto 109 403 102 939 104 165 101 018 97 536
S1313 Paikallishallinto 4 989 4 992 5 036 4 953 4 907
S1314 Sosiaaliturvarahastot 5 335 4 857 5 970 13 076 6 204
S14+S15 Kotitaloudet ja kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 2 734 2 820 2 697 2 725 2 725
Netto S1 Koko kansantalous (kotimaiset sektorit yhteensä) -3 245 -10 151 -12 523 -4 536 -4 389
S11 Yritykset -82 416 -95 273 -111 941 -112 872 -123 056
S121 Keskuspankki 87 488 82 075 64 808 93 306 97 276
S122 Muut rahalaitokset -130 972 -130 348 -118 738 -158 558 -168 206
S123 Rahamarkkinarahastot -3 -3 -3 -3 -2
S124 Yhteissijoitusyritykset pl. rahamarkkinarahastot 58 197 60 151 64 355 68 640 72 376
S125+S126+S127 Muut rahoituksen välittäjät, rahoituksen ja vakuutuksen välitystä avustavat laitokset ja konserninsisäiset rahoitusyksiköt ja rahanlainaajat -23 322 -25 308 -22 402 -23 402 -22 853
S128+S129 Vakuutuslaitokset ja eläkerahastot 27 600 28 199 29 914 30 857 31 227
S1311 Valtionhallinto -95 269 -88 314 -90 394 -87 557 -83 957
S1313 Paikallishallinto -4 161 -4 209 -4 105 -4 088 -3 981
S1314 Sosiaaliturvarahastot 146 343 148 716 159 815 171 231 177 868
S14+S15 Kotitaloudet ja kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 13 269 14 164 16 169 17 909 18 919
1) Luvut tulevat lopullisiksi yli kahden vuoden kuluttua tilastovuoden päättymisestä.

Lähde: Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema, Tilastokeskus

Lisätietoja: Marianna Mukkulainen 029 551 3405, Johannes Nykänen 029 551 3641, maksutase@tilastokeskus.fi

Vastaava osastopäällikkö: Katri Kaaja


Päivitetty 17.9.2021

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema [verkkojulkaisu].
ISSN=2342-3463. 2. vuosineljännes 2021, Liitetaulukko 3. Ulkomainen varallisuus sektoreittain neljännesvuosittain 2021, milj. euroa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 3.10.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/mata/2021/42/mata_2021_42_2021-09-17_tau_003_fi.html