Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 4. Betalningsbalans, miljoner euro (Tabellbilagan har korrigerats 13.10.2021.)

  År 2020 12 mån. glidande summa 2021/06 2021/07
1. Bytesbalans 1 984 4 557 727 559
1.1. Varor 2 934 3 528 260 159
1.2. Tjänster -2 139 -1 781 -222 -228
1.3. Primära inkomster 4 033 5 924 915 838
1.4. Sekundära inkomster -2 843 -3 115 -227 -209
2. Kapitalbalans 214 214 17 18
3. Finansiell balans -821 2 707 1 903 -1 253
3.1. Direktinvesteringar 6 382 850 383 -333
3.2. Portföljinvesteringar -809 15 733 3 527 -2 619
3.3. Övriga investeringar -5 725 -15 239 -2 430 2 137
3.4. Finansiella derivat -1 548 1 104 408 -486
3.5. Valutareserv 880 258 14 48
4. Restpost -3 019 -2 063 1 159 -1 830
1) Statistiken blir slutlig inom drygt två år efter statistikårets utgång
2) Värdena i tabellen visar nettoflöden under perioden
3) Finansiell balans = tillgångar - skulder

Källa: Betalningsbalans och utlandsställning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Marianna Mukkulainen 029 551 3405, Johannes Nykänen 029 551 3641, maksutase@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Katri Kaaja


Uppdaterad 17.9.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Betalningsbalans och utlandsställning [e-publikation].
ISSN=2342-3471. 2:a kvartalet 2021, Tabellbilaga 4. Betalningsbalans, miljoner euro (Tabellbilagan har korrigerats 13.10.2021.) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 6.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mata/2021/42/mata_2021_42_2021-09-17_tau_004_sv.html