Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 4. Maksutase, milj. euroa (Liitetaulukkoa on korjattu 13.10.2021.)

  Vuosi 2020 12 kk:n liukuva summa 2021/06 2021/07
1. Vaihtotase 1 984 4 557 727 559
1.1. Tavarat 2 934 3 528 260 159
1.2. Palvelut -2 139 -1 781 -222 -228
1.3. Ensitulo 4 033 5 924 915 838
1.4. Tulojen uudelleenjako -2 843 -3 115 -227 -209
2. Pääomatase 214 214 17 18
3. Rahoitustase -821 2 707 1 903 -1 253
3.1. Suorat sijoitukset 6 382 850 383 -333
3.2. Portfoliosijoitukset -809 15 733 3 527 -2 619
3.3. Muut sijoitukset -5 725 -15 239 -2 430 2 137
3.4. Johdannaiset -1 548 1 104 408 -486
3.5. Valuuttavaranto 880 258 14 48
4. Virheelliset ja tunnistamattomat erät -3 019 -2 063 1 159 -1 830
1) Luvut tulevat lopullisiksi yli kahden vuoden kuluttua tilastovuoden päättymisestä
2) Taulukossa esitettävät arvot ovat nettovirtoja ajanjakson aikana
3) Rahoitustase = saamiset - velat

Lähde: Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema, Tilastokeskus

Lisätietoja: Marianna Mukkulainen 029 551 3405, Johannes Nykänen 029 551 3641, maksutase@tilastokeskus.fi

Vastaava osastopäällikkö: Katri Kaaja


Päivitetty 17.9.2021

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema [verkkojulkaisu].
ISSN=2342-3463. 2. vuosineljännes 2021, Liitetaulukko 4. Maksutase, milj. euroa (Liitetaulukkoa on korjattu 13.10.2021.) . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 3.10.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/mata/2021/42/mata_2021_42_2021-09-17_tau_004_fi.html