Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 2. Ulkomaiset saamiset ja velat sektoreittain neljännesvuosittain 2021, milj. euroa

Vuosi/neljännes
2020/Q3 2020/Q4 2021/Q1 2021/Q2 2021/Q3
Saamiset S1 Koko kansantalous (kotimaiset sektorit yhteensä) -26 425 -55 772 25 500 -22 724 -3 600
S11 Yritykset -8 740 -13 132 -8 919 -13 264 -6 697
S121 Keskuspankki -4 775 -15 734 28 732 4 392 13 577
S122 Muut rahalaitokset -4 939 -21 770 9 980 2 584 375
S123 Rahamarkkinarahastot . . . . .
S124 Yhteissijoitusyritykset pl. rahamarkkinarahastot 1 386 1 970 3 272 3 038 1 923
S125+S126+S127 Muut rahoituksen välittäjät, rahoituksen ja vakuutuksen välitystä avustavat laitokset ja konserninsisäiset rahoitusyksiköt ja rahanlainaajat 258 1 650 12 449 -30
S128+S129 Vakuutuslaitokset ja eläkerahastot 278 916 567 -99 132
S1311 Valtionhallinto -2 302 -4 392 -5 859 -1 119 -2 894
S1313 Paikallishallinto -63 45 -43 34 77
S1314 Sosiaaliturvarahastot -7 861 -6 056 -2 893 -19 118 -10 487
S14+S15 Kotitaloudet ja kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 333 730 652 379 423
Velat S1 Koko kansantalous (kotimaiset sektorit yhteensä) -26 251 -56 759 26 277 -23 761 -5 785
S11 Yritykset -6 980 -12 727 -8 840 -10 865 -4 285
S121 Keskuspankki 524 1 585 200 448 3 731
S122 Muut rahalaitokset -4 268 -34 904 44 371 9 832 14 109
S123 Rahamarkkinarahastot -2
S124 Yhteissijoitusyritykset pl. rahamarkkinarahastot 474 1 171 1 892 931 841
S125+S126+S127 Muut rahoituksen välittäjät, rahoituksen ja vakuutuksen välitystä avustavat laitokset ja konserninsisäiset rahoitusyksiköt ja rahanlainaajat 1 319 -2 005 487 -176 -187
S128+S129 Vakuutuslaitokset ja eläkerahastot 74 29 114 90 88
S1311 Valtionhallinto -9 639 -2 134 -7 150 -3 872 -8 428
S1313 Paikallishallinto 48 -32 -46 94
S1314 Sosiaaliturvarahastot -7 843 -7 699 -4 796 -20 161 -11 747
S14+S15 Kotitaloudet ja kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 86 -124 28 59 -1
Netto S1 Koko kansantalous (kotimaiset sektorit yhteensä) -173 987 -776 1 036 2 185
S11 Yritykset -1 761 -405 -79 -2 399 -2 412
S121 Keskuspankki -5 299 -17 319 28 531 3 943 9 846
S122 Muut rahalaitokset -670 13 133 -34 391 -7 248 -13 734
S123 Rahamarkkinarahastot 2
S124 Yhteissijoitusyritykset pl. rahamarkkinarahastot 912 799 1 380 2 107 1 082
S125+S126+S127 Muut rahoituksen välittäjät, rahoituksen ja vakuutuksen välitystä avustavat laitokset ja konserninsisäiset rahoitusyksiköt ja rahanlainaajat -1 061 3 656 -475 625 157
S128+S129 Vakuutuslaitokset ja eläkerahastot 203 886 453 -189 44
S1311 Valtionhallinto 7 337 -2 258 1 291 2 753 5 534
S1313 Paikallishallinto -63 -3 -11 80 -17
S1314 Sosiaaliturvarahastot -18 1 643 1 902 1 043 1 261
S14+S15 Kotitaloudet ja kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 247 854 623 320 423
1) Luvut tulevat lopullisiksi yli kahden vuoden kuluttua tilastovuoden päättymisestä.

Lähde: Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema, Tilastokeskus

Lisätietoja: Marianna Mukkulainen 029 551 3405, Emmi Pättiniemi 029 551 3294, maksutase@tilastokeskus.fi

Vastaava osastopäällikkö: Katri Kaaja


Päivitetty 17.12.2021

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema [verkkojulkaisu].
ISSN=2342-3463. 3. vuosineljännes 2021, Liitetaulukko 2. Ulkomaiset saamiset ja velat sektoreittain neljännesvuosittain 2021, milj. euroa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 22.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/mata/2021/43/mata_2021_43_2021-12-17_tau_002_fi.html