Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 3. Ulkomainen varallisuus sektoreittain neljännesvuosittain 2021, milj. euroa

Vuosi/neljännes
2020/Q4 2021/Q1 2021/Q2 2021/Q3 2021/Q4
Saamiset S1 Koko kansantalous (kotimaiset sektorit yhteensä) 816 233 880 688 889 084 918 041 842 378
S11 Yritykset 147 330 148 575 146 357 150 498 151 355
S121 Keskuspankki 80 925 109 653 114 060 127 738 65 673
S122 Muut rahalaitokset 222 550 226 853 225 364 226 458 199 564
S123 Rahamarkkinarahastot . . . . .
S124 Yhteissijoitusyritykset pl. rahamarkkinarahastot 96 835 104 718 110 767 113 479 117 564
S125+S126+S127 Muut rahoituksen välittäjät, rahoituksen ja vakuutuksen välitystä avustavat laitokset ja konserninsisäiset rahoitusyksiköt ja rahanlainaajat 35 501 35 964 36 411 36 622 38 563
S128+S129 Vakuutuslaitokset ja eläkerahastot 33 393 35 071 35 551 35 869 36 688
S1311 Valtionhallinto 14 118 14 007 13 838 13 122 13 416
S1313 Paikallishallinto 931 865 926 1 009 1 053
S1314 Sosiaaliturvarahastot 165 785 184 308 184 070 191 187 194 844
S14+S15 Kotitaloudet ja kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 18 866 20 675 21 738 22 059 23 660
Velat S1 Koko kansantalous (kotimaiset sektorit yhteensä) 826 760 888 750 903 264 932 486 854 301
S11 Yritykset 257 545 263 689 275 096 279 632 287 519
S121 Keskuspankki 16 117 16 347 16 784 20 511 23 075
S122 Muut rahalaitokset 341 308 385 417 394 358 415 617 334 011
S123 Rahamarkkinarahastot 3 3 2 2
S124 Yhteissijoitusyritykset pl. rahamarkkinarahastot 32 480 36 080 38 394 39 673 41 387
S125+S126+S127 Muut rahoituksen välittäjät, rahoituksen ja vakuutuksen välitystä avustavat laitokset ja konserninsisäiset rahoitusyksiköt ja rahanlainaajat 57 903 61 711 63 269 64 628 65 480
S128+S129 Vakuutuslaitokset ja eläkerahastot 3 479 3 649 3 754 3 837 3 965
S1311 Valtionhallinto 104 222 101 065 97 710 92 233 86 771
S1313 Paikallishallinto 5 036 4 953 4 907 5 000 5 124
S1314 Sosiaaliturvarahastot 5 970 13 109 6 206 8 571 4 184
S14+S15 Kotitaloudet ja kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 2 697 2 725 2 784 2 783 2 783
Netto S1 Koko kansantalous (kotimaiset sektorit yhteensä) -10 527 -8 062 -14 180 -14 446 -11 922
S11 Yritykset -110 215 -115 114 -128 739 -129 134 -136 164
S121 Keskuspankki 64 808 93 306 97 276 107 227 42 597
S122 Muut rahalaitokset -118 758 -158 564 -168 993 -189 159 -134 448
S123 Rahamarkkinarahastot -3 -3 -2 -2
S124 Yhteissijoitusyritykset pl. rahamarkkinarahastot 64 355 68 638 72 373 73 806 76 176
S125+S126+S127 Muut rahoituksen välittäjät, rahoituksen ja vakuutuksen välitystä avustavat laitokset ja konserninsisäiset rahoitusyksiköt ja rahanlainaajat -22 402 -25 747 -26 857 -28 006 -26 917
S128+S129 Vakuutuslaitokset ja eläkerahastot 29 914 31 421 31 797 32 032 32 723
S1311 Valtionhallinto -90 104 -87 059 -83 872 -79 111 -73 355
S1313 Paikallishallinto -4 105 -4 088 -3 981 -3 991 -4 071
S1314 Sosiaaliturvarahastot 159 815 171 199 177 864 182 616 190 660
S14+S15 Kotitaloudet ja kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 16 169 17 949 18 954 19 275 20 877
1) Luvut tulevat lopullisiksi yli kahden vuoden kuluttua tilastovuoden päättymisestä.

Lähde: Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema, Tilastokeskus

Lisätietoja: Marianna Mukkulainen 029 551 3405, Emmi Pättiniemi 029 551 3294, maksutase@tilastokeskus.fi

Vastaava osastopäällikkö: Katri Kaaja


Päivitetty 15.3.2022

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema [verkkojulkaisu].
ISSN=2342-3463. 4. vuosineljännes 2021, Liitetaulukko 3. Ulkomainen varallisuus sektoreittain neljännesvuosittain 2021, milj. euroa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 24.9.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/mata/2021/44/mata_2021_44_2022-03-15_tau_003_fi.html