Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Tabellbilaga 4. Betalningsbalans, miljoner euro

År 2021 12 mån. glidande summa 2022/01
1. Bytesbalans 1 802 1 783 84
1.1. Varor 2 926 2 780 -136
1.2. Tjänster -2 335 -2 309 -241
1.3. Primära inkomster 4 275 4 349 795
1.4. Sekundära inkomster -3 064 -3 037 -334
2. Kapitalbalans 180 181 16
3. Finansiell balans -478 -227 -1 838
3.1. Direktinvesteringar -4 483 -3 246 -240
3.2. Portföljinvesteringar 20 260 20 476 3 126
3.3. Övriga investeringar -21 201 -21 972 -4 174
3.4. Finansiella derivat 1 905 1 355 -545
3.5. Valutareserv 3 040 3 159 -5
4. Restpost -2 460 -2 191 -1 939
1) Statistiken blir slutlig inom drygt två år efter statistikårets utgång
2) Värdena i tabellen visar nettoflöden under perioden
3) Finansiell balans = tillgångar - skulder

Källa: Betalningsbalans och utlandsställning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Marianna Mukkulainen 029 551 3405, Emmi Pättiniemi 029 551 3294, maksutase@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Katri Kaaja


Uppdaterad 15.3.2022

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Betalningsbalans och utlandsställning [e-publikation].
ISSN=2342-3471. 4:e kvartalet 2021, Tabellbilaga 4. Betalningsbalans, miljoner euro . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 12.8.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mata/2021/44/mata_2021_44_2022-03-15_tau_004_sv.html