Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 4. Betalningsbalans, miljoner euro

År 2021 12 mån. glidande summa 2022/01
1. Bytesbalans 1 802 1 783 84
1.1. Varor 2 926 2 780 -136
1.2. Tjänster -2 335 -2 309 -241
1.3. Primära inkomster 4 275 4 349 795
1.4. Sekundära inkomster -3 064 -3 037 -334
2. Kapitalbalans 180 181 16
3. Finansiell balans -478 -227 -1 838
3.1. Direktinvesteringar -4 483 -3 246 -240
3.2. Portföljinvesteringar 20 260 20 476 3 126
3.3. Övriga investeringar -21 201 -21 972 -4 174
3.4. Finansiella derivat 1 905 1 355 -545
3.5. Valutareserv 3 040 3 159 -5
4. Restpost -2 460 -2 191 -1 939
1) Statistiken blir slutlig inom drygt två år efter statistikårets utgång
2) Värdena i tabellen visar nettoflöden under perioden
3) Finansiell balans = tillgångar - skulder

Källa: Betalningsbalans och utlandsställning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Marianna Mukkulainen 029 551 3405, Emmi Pättiniemi 029 551 3294, maksutase@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Katri Kaaja


Uppdaterad 15.3.2022

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Betalningsbalans och utlandsställning [e-publikation].
ISSN=2342-3471. 4:e kvartalet 2021, Tabellbilaga 4. Betalningsbalans, miljoner euro . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 6.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mata/2021/44/mata_2021_44_2022-03-15_tau_004_sv.html