Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 4. Maksutase, milj. euroa

Vuosi 2021 12 kk:n liukuva summa 2022/01
1. Vaihtotase 1 802 1 783 84
1.1. Tavarat 2 926 2 780 -136
1.2. Palvelut -2 335 -2 309 -241
1.3. Ensitulo 4 275 4 349 795
1.4. Tulojen uudelleenjako -3 064 -3 037 -334
2. Pääomatase 180 181 16
3. Rahoitustase -478 -227 -1 838
3.1. Suorat sijoitukset -4 483 -3 246 -240
3.2. Portfoliosijoitukset 20 260 20 476 3 126
3.3. Muut sijoitukset -21 201 -21 972 -4 174
3.4. Johdannaiset 1 905 1 355 -545
3.5. Valuuttavaranto 3 040 3 159 -5
4. Virheelliset ja tunnistamattomat erät -2 460 -2 191 -1 939
1) Luvut tulevat lopullisiksi yli kahden vuoden kuluttua tilastovuoden päättymisestä
2) Taulukossa esitettävät arvot ovat nettovirtoja ajanjakson aikana
3) Rahoitustase = saamiset - velat

Lähde: Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema, Tilastokeskus

Lisätietoja: Marianna Mukkulainen 029 551 3405, Emmi Pättiniemi 029 551 3294, maksutase@tilastokeskus.fi

Vastaava osastopäällikkö: Katri Kaaja


Päivitetty 15.3.2022

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema [verkkojulkaisu].
ISSN=2342-3463. 4. vuosineljännes 2021, Liitetaulukko 4. Maksutase, milj. euroa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 24.9.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/mata/2021/44/mata_2021_44_2022-03-15_tau_004_fi.html