Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 4. Maksutase, milj. euroa

Vuosi 2021 12 kk:n liukuva summa 2022/01
1. Vaihtotase 2 339 2 274 84
1.1. Tavarat 2 678 2 535 -136
1.2. Palvelut -2 189 -2 187 -241
1.3. Ensitulo 4 744 4 805 795
1.4. Tulojen uudelleenjako -2 894 -2 879 -334
2. Pääomatase 210 208 16
3. Rahoitustase -11 026 -11 119 -1 838
3.1. Suorat sijoitukset -6 950 -6 043 -240
3.2. Portfoliosijoitukset 17 060 17 248 3 126
3.3. Muut sijoitukset -24 635 -25 390 -4 174
3.4. Johdannaiset 439 -112 -545
3.5. Valuuttavaranto 3 060 3 178 -5
4. Virheelliset ja tunnistamattomat erät -13 575 -13 601 -1 939
1) Luvut tulevat lopullisiksi yli kahden vuoden kuluttua tilastovuoden päättymisestä
2) Taulukossa esitettävät arvot ovat nettovirtoja ajanjakson aikana
3) Rahoitustase = saamiset - velat

Lähde: Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema, Tilastokeskus

Lisätietoja: Marianna Mukkulainen 029 551 3405, Emmi Pättiniemi 029 551 3294, Risto Sippola 029 551 3383, maksutase@tilastokeskus.fi

Vastaava osastopäällikkö: Katri Kaaja


Päivitetty 11.03.2022

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema [verkkojulkaisu].
ISSN=2342-3463. tammikuu 2022, Liitetaulukko 4. Maksutase, milj. euroa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 24.9.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/mata/2022/01/mata_2022_01_2022-03-11_tau_004_fi.html