Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Nya uppgifter i denna statistik publiceras på sidan för Struktur- och bokslutsstatistik över företag.

Uppgifterna i bokslutsstatistik över hotell- och restaurangverksamhet ingår framöver i struktur- och boksslutsstatistiken över företag

Uppgifterna i bokslutsstatistik över hotell- och restaurangverksamhet publiceras fr.o.m. år 2013 som en del av struktur- och bokslutsstatistiken över företag på adressen http://www.stat.fi/til/yrti/index_sv.html. Bokslutsstatistik över hotell- och restaurangverksamhet publiceras inte längre som en separat statistikgren fr.o.m. statistikåret 2013.

Statistikuppgifter från bokslutsstatistiken över hotell- och restaurangverksamhet har publicerats årligen på statistikens webbsidor och gamla offentliggöranden och tidsserier kommer att finnas tillgängliga där.

 


Senast uppdaterad 19.8.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Bokslutsstatistik över hotell- och restaurangverksamhet [e-publikation].
Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 8.8.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matipa/matipa_2014-08-13_uut_001_sv.html