Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 13.12.2007

Finländska turisters övernattningar ökade med 7 procent i oktober

I inkvarteringsanläggningarna i Finland uppgick övernattningarna av finländska turister i oktober 2007 till totalt en miljon dygn, vilket var 7 procent mer än i oktober 2006. Övernattningarna av utländska turister gick upp, med en procent från året innan. Det totala antalet övernattningar i inkvarteringsanläggningarna i Finland steg till nästan 1,3 miljoner dygn i oktober 2007, vilket var 6 procent mer än året innan. Uppgifterna är preliminära uppgifter i Statistikcentralens inkvarteringsstatistik och de har samlats in från inkvarteringsanläggningar med minst 10 rum, stugor eller campingvagnsplatser med eluttag samt från vandrarhem.

Ryska turister utgjorde den största gruppen utländska turister i oktober 2007. De övernattade 40 000 gånger i inkvarteringsanläggningar. Volymen var 8 procent större än året innan. Följande i ordningen var svenskar och tyskar. För svenskarna bokfördes nästan 35 000 övernattningsdygn och för tyskarna något under 31 000 dygn. Svenskarnas övernattningar ökade med 2 procent, medan tyskarnas övernattningar ökade med 16 procent från året innan. Också norrmännens och japanernas övernattningar ökade kraftigt. För båda grupperna bokfördes drygt 10 000 övernattningar i inkvarteringsanläggningar. För norrmännen och japanerna statistikfördes 18 procent resp. 23 procent fler övernattningar än i oktober 2006.

Bland de länder som ur turistsynvinkel är viktigast för Finland minskade fransmännens övernattningar med 17 procent och italienarnas med 9 procent jämfört med oktober år 2006.

Förändring i övernattningar i oktober 2007/2006, %
De tolv viktigaste länderna, andelen av övernattningar år 2006 inom parentes

Källa: Statistikcentralens turiststatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Tuominen (09) 1734 3556, Ritva Marin (09) 1734 2552, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Senast uppdaterad 13.12.2007

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. oktober 2007. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 2.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2007/10/matk_2007_10_2007-12-13_tie_001_sv.html