Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 4.6.2009

Utländska turisters övernattningar minskade med 17 procent i april

I april 2009 bokförde inkvarteringsanläggningarna i Finland 260 000 dygn övernattningar av utländska turister, vilket var 17 procent mindre än i april 2008. Däremot ökade de finländska turisternas övernattningar med en procent från året innan. Det totala antalet övernattningar minskade med 3 procent från april 2008. Totalt 1,3 miljoner övernattningsdygn statistikfördes i inkvarteringsanläggningarna. Uppgifterna är preliminära uppgifter i Statistikcentralens inkvarteringsstatistik och har samlats in från inkvarteringsanläggningar med minst 10 rum, stugor eller campingvagnsplatser med eluttag samt från vandrarhem.

Övernattningarna minskade fortsättningsvis i april. Antalet övernattningar i inkvarteringsanläggningarna minskade avsevärt från året innan ifråga om nästan alla de länder som är viktigast för Finland ur turistsynvinkel. De ryska och brittiska turisterna utgjorde de största grupperna av utländska turister i april. För de ryska turisterna bokfördes 40 000 övernattningsdygn i inkvarteringsanläggningar, vilket var 8 procent mindre än året innan. Britternas övernattningar minskade med 11 procent. Antalet övernattningsdygn uppgick till 31 000. Följande i ordningen var de svenska och tyska grupperna. Deras övernattningar minskade med 16-19 procent från året innan. Den största minskningen fanns dock inom den amerikanska och den japanska gruppen, vardera minskade med 26 procent. Norrmännens och holländarnas övernattningar minskade med omkring en femtedel jämfört med april 2008. Bara spanjorernas övernattningar ökade i april, med 8 procent.

Förändring i övernattningar i april 2009/2008, %
De tolv viktigaste länderna, andelen av övernattningar år 2008 inom parentes

Näringsgrensindelningen TOL 2008 infördes i den preliminära statistiken fr.o.m. uppgifterna för januari 2009. Detta har medfört små förändringar i uppgifterna om antalet anläggningar i hotellstatistiken. Mera information om TOL 2008 finns på Statistikcentralens TOL 2008-sidor.

Källa: Statistikcentralens turiststatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Tuominen (09) 1734 3556, Ritva Marin (09) 1734 2552, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Senast uppdaterad 4.6.2009

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. april 2009. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 2.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2009/04/matk_2009_04_2009-06-04_tie_001_sv.html