Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 15.10.2009

Utländska turisters övernattningar minskade med 9 procent i augusti

I augusti 2009 bokförde inkvarteringsanläggningarna i Finland 620 000 dygn med övernattningar av utländska turister, vilket var 9 procent mindre än i augusti 2008. De finländska turisternas övernattningar minskade med en procent från året innan och de övernattade 1,4 miljoner gånger i inkvarteringsanläggningar. Det totala antalet övernattningar minskade med något under 4 procent från året innan. Totalt statistikfördes 2 miljoner övernattningsdygn i augusti 2009. Uppgifterna är preliminära uppgifter i Statistikcentralens inkvarteringsstatistik och har samlats in från inkvarteringsanläggningar med minst 10 rum, stugor eller campingvagnsplatser med eluttag samt från vandrarhem.

Övernattningarna i inkvarteringsanläggningarna i Finland har minskat under innevarande år och augusti skiljer sig inte från de övriga månaderna. Betydligt färre övernattningar bokfördes i inkvarteringsanläggningarna jämfört med året innan ifråga om nästan alla de länder som ur turistsynvinkel är de viktigaste för Finland. De ryska turisterna var den största gruppen av utländska turister med 98 000 övernattningar, vilket dock var en minskning med 10 procent från året innan. Den näststörsta gruppen var de tyska turisterna med 81 000 övernattningsdygn i inkvarteringsanläggningar, dvs. 5 procent mindre än året innan. Den tredje största gruppen var svenskarna med nästan 74 000 övernattningsdygn, vilket var 11 procent mindre än året innan. Mest minskade dock övernattningarna av estniska, norska och spanska turister. De hade alla nästan en femtedel mindre övernattningar än i augusti 2008. Också de japanska turisternas övernattningar minskade kraftigt. De hade 16 procent färre övernattningar i inkvarteringsanläggningar jämför med året innan. Bara de franska turisternas övernattningar ökade från året innan, med 2 procent.

Förändring i övernattningar i augusti 2009/2008, %
De tolv viktigaste länderna, andelen av övernattningar år 2008 inom parentes

Näringsgrensindelningen TOL 2008 infördes i den preliminära statistiken fr.o.m. uppgifterna för januari 2009. Detta har medfört små förändringar i uppgifterna om antalet anläggningar i hotellstatistiken. Mera information om TOL 2008 finns på Statistikcentralens TOL 2008-sidor.

Källa: Statistikcentralens turiststatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Tuominen (09) 1734 3556, Ritva Marin (09) 1734 2552, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Senast uppdaterad 15.10.2009

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. augusti 2009. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 2.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2009/08/matk_2009_08_2009-10-15_tie_001_sv.html