Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 10.12.2009

Utländska turisters övernattningar minskade med 9 procent i oktober

I oktober 2009 bokförde inkvarteringsanläggningarna i Finland 280 000 dygn övernattningar av utländska turister, vilket var 9 procent mindre än i oktober 2008. De finländska turisternas övernattningar minskade med en procent från året innan och deras övernattningar uppgick till något över en miljon i inkvarteringsanläggningar. Det totala antalet övernattningar minskade med 3 procent från året innan. Totalt statistikfördes 1,3 miljoner övernattningsdygn i oktober 2009. Uppgifterna är preliminära uppgifter i Statistikcentralens inkvarteringsstatistik och har samlats in från inkvarteringsanläggningar med minst 10 rum, stugor eller campingvagnsplatser med eluttag samt från vandrarhem.

Turisternas övernattningar i inkvarteringsanläggningar i Finland minskade ytterligare i oktober. Bara britternas övernattningar ökade och övernattningarna uppgick till drygt 20 000 dygn i oktober 2009, vilket var 5 procent mer än i oktober 2008. De ryska turisterna var dock den största gruppen med nästan 48 000 övernattningar, även om övernattningarna minskade med 7 procent från året innan. Följande i ordningen var tyskarna och svenskarna och för båda grupperna bokfördes nästan 30 000 övernattningsdygn. Tyskarnas övernattningar minskade med tre procent och svenskarnas med 16 procent. Också bland fransmännen var minskningen betydlig, dvs. 14 procent jämfört med oktober år 2008. Norrmännens och italienarnas övernattningar minskade med 12 procent från året innan.

Förändring i övernattningar i oktober 2009/2008, %
De tolv viktigaste länderna, andelen av övernattningar år 2008 inom parentes

Näringsgrensindelningen TOL 2008 infördes i den preliminära statistiken fr.o.m. uppgifterna för januari 2009. Detta har medfört små förändringar i uppgifterna om antalet anläggningar i hotellstatistiken. Mera information om TOL 2008 finns på Statistikcentralens TOL 2008-sidor.

Källa: Statistikcentralens turiststatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Tuominen (09) 1734 3556, Ritva Marin (09) 1734 2552, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Senast uppdaterad 10.12.2009

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. oktober 2009. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 2.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2009/10/matk_2009_10_2009-12-10_tie_001_sv.html