Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 14.1.2010

Utländska turisters övernattningar minskade med 9 procent i november 2009

I november 2009 bokförde inkvarteringsanläggningarna i Finland 280 000 dygn övernattningar av utländska turister, vilket var 9 procent mindre än i november 2008. De finländska turisternas övernattningar minskade med 6 procent från året innan och de övernattade 850 000 gånger i inkvarteringsanläggningar. Det totala antalet övernattningar minskade med 7 procent från november året innan. Totalt statistikfördes 1,1 miljoner övernattningsdygn i november 2009. Uppgifterna är preliminära uppgifter i Statistikcentralens inkvarteringsstatistik och har samlats in från inkvarteringsanläggningar med minst 10 rum, stugor eller campingvagnsplatser med eluttag samt från vandrarhem.

Turisternas övernattningar i inkvarteringsanläggningar i Finland minskade ytterligare i november 2009. I november bokfördes betydligt färre övernattningar i inkvarteringsanläggningarna än året innan ifråga om nästan alla de länder som ur turistsynvinkel är de viktigaste för Finland. De ryska turisterna var den största gruppen med nästan 62 000 övernattningar, även om övernattningarna minskade med 15 procent från året innan. Följande i ordningen var tyskarna och svenskarna och för båda grupperna bokfördes 27 000 övernattningsdygn. Tyskarnas övernattningar minskade med en procent och svenskarnas med 9 procent. Också bland norrmännen var minskningen betydlig, dvs. 16 procent jämfört med november år 2008. Bland amerikanerna och spanjorerna minskade övernattningarna med 9-10 procent från året innan.

Förändring i övernattningar i november 2009/2008, %
De tolv viktigaste länderna, andelen av övernattningar år 2008 inom parentes

Näringsgrensindelningen TOL 2008 infördes i den preliminära statistiken fr.o.m. uppgifterna för januari 2009. Detta har medfört små förändringar i uppgifterna om antalet anläggningar i hotellstatistiken. Mera information om TOL 2008 finns på Statistikcentralens TOL 2008-sidor.

Källa: Statistikcentralens turiststatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Tuominen (09) 1734 3556, Ritva Marin (09) 1734 2552, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Senast uppdaterad 14.1.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. november 2009. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 5.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2009/11/matk_2009_11_2010-01-14_tie_001_sv.html