Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 4. Övernattningar i hoteller, juli 2011

Korrigerad 27.3.2012. De korrigerade punkterna är markerade med rött.
Landskap / kommun Alla övernattningar, antal Förändring av alla övernattningar, % Övernattningarna av finländska turister, antal Förändring av övernattingarna av finländska turister, % Övernattningarna av utländska turister, antal Förändring av övernattingarna av utländska turister, %
Hela landet 1 998 136 2,6 1 474 121 0,3 524 015 9,4
Fasta Finland 1 952 536 2,8 1 451 749 0,5 500 787 10,1
Nyland 533 821 8,6 291 756 10,0 242 065 7,0
    Helsingfors 367 367 4,3 172 829 8,1 194 538 1,2
Egentliga Finland 167 208 3,9 136 738 3,4 30 470 6,4
    Åbo 120 497 5,8 98 800 6,4 21 697 3,3
Satakunta 47 217 1,0 41 556 0,6 5 661 4,2
    Björneborg 27 092 -3,7 24 895 -3,5 2 197 -6,0
Egentliga Tavastland 37 522 -6,2 34 005 -7,5 3 517 9,0
    Tavastehus 23 441 -5,3 21 817 -2,5 1 624 -32,2
Birkaland 155 256 -7,3 138 629 -7,7 16 627 -4,1
    Tammerfors 110 136 -5,7 97 041 -4,5 13 095 -13,9
Päijänne-Tavastland 56 959 15,3 46 945 7,8 10 014 71,7
    Lahtis 21 401 25,8 17 290 22,3 4 111 42,7
Kymmenedalen 29 745 -14,3 24 104 -18,3 5 641 8,4
    Kouvola 14 237 -15,2 12 437 -16,6 1 800 -4,1
Södra Karelen 68 281 1,0 39 498 -6,4 28 783 13,2
    Villmanstrand 31 529 0,5 22 510 -3,1 9 019 10,9
Södra Savolax 91 825 10,1 74 355 7,1 17 470 25,2
    S:t Michel 26 692 5,8 21 407 1,4 5 285 28,7
Norra Savolax 88 647 -11,7 74 791 -16,5 13 856 28,3
    Kuopio 45 784 -13,1 38 969 -15,7 6 815 6,1
Norra Karelen 51 154 -7,8 45 793 -10,8 5 361 29,6
    Joensuu 25 674 -9,8 22 381 -14,1 3 293 36,0
Mellersta Finland 119 987 -6,2 94 721 -9,1 25 266 6,6
    Jyväskylä 58 390 -2,4 42 326 -6,6 16 064 11,0
Södra Österbotten 81 641 19,1 79 829 19,2 1 812 16,0
    Seinäjoki 22 749 31,4 21 868 33,5 881 -6,3
Österbotten 58 766 -6,8 50 324 -10,1 8 442 18,8
    Vasa 47 823 -11,1 41 029 -15,1 6 794 23,3
Mellersta Österbotten 18 834 2,0 17 554 5,5 1 280 -29,9
    Karleby 15 400 2,3 14 584 5,1 816 -30,5
Norra Österbotten 123 620 5,3 102 030 1,6 21 590 27,4
    Uleåborg 66 384 0,8 49 500 -5,9 16 884 27,6
Kajanaland 76 001 -0,3 69 325 -1,3 6 676 12,3
    Kajana 11 766 -13,8 10 603 -14,6 1 163 -5,8
Lappland 146 052 11,6 89 796 13,2 56 256 9,0
    Rovaniemi 40 184 9,1 20 517 5,2 19 667 13,6
Åland 45 600 -5,4 22 372 -7,5 23 228 -3,3
    Mariehamn 30 995 -4,1 17 029 -6,4 13 966 -1,2

Källa: Inkvarteringsstatistik 2011 Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Tuominen (09) 1734 3556, Merja Rönkä (09) 1734 3209, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 15.9.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. juli 2011, Tabellbilaga 4. Övernattningar i hoteller, juli 2011 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 8.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2011/07/matk_2011_07_2011-09-15_tau_004_sv.html