Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 2. Övernattningar i alla inkvarteringsanläggningar, mars 2012

Landskap / kommun Alla övernattningar, antal Förändring av alla övernattningar, % Övernattningarna av finländska turister, antal Förändring av övernattingarna av finländska turister, % Övernattningarna av utländska turister, antal Förändring av övernattingarna av utländska turister, %
Hela landet 1 733 103 3,5 1 288 027 2,6 445 076 6,2
Fasta Finland 1 721 754 3,5 1 284 046 2,6 437 708 6,4
Nyland 391 233 5,7 228 838 7,3 162 395 3,6
    Helsingfors 244 358 4,7 125 009 10,0 119 349 -0,4
Egentliga Finland 76 586 -1,6 64 588 0,0 11 998 -9,5
    Åbo 49 025 -3,3 41 017 -1,2 8 008 -12,9
Satakunta 23 621 -10,3 17 987 -12,9 5 634 -0,8
    Björneborg 12 659 -8,6 10 438 -11,2 2 221 6,1
Egentliga Tavastland 28 121 5,2 23 092 -4,5 5 029 96,8
    Tavastehus 16 665 2,4 12 684 -11,7 3 981 107,7
Birkaland 117 004 2,2 101 997 2,8 15 007 -1,6
    Tammerfors 77 671 9,8 64 270 10,2 13 401 7,7
Päijänne-Tavastland 54 166 4,7 44 885 5,4 9 281 1,2
    Lahtis 18 764 2,0 12 721 6,3 6 043 -6,0
Kymmenedalen 19 495 -1,4 13 810 -1,6 5 685 -0,6
    Kouvola 10 215 5,7 8 582 7,5 1 633 -2,6
Södra Karelen 57 291 50,4 30 886 75,7 26 405 28,8
    Villmanstrand 33 302 127,5 21 520 162,2 11 782 83,2
Södra Savolax 35 412 3,0 29 018 -1,0 6 394 26,5
    S:t Michel 13 174 8,3 10 972 7,3 2 202 13,1
Norra Savolax 80 427 -2,6 71 047 -3,9 9 380 8,5
    Kuopio 35 662 5,3 31 730 2,6 3 932 34,7
Norra Karelen 34 368 0,5 28 918 -1,6 5 450 13,2
    Joensuu 17 407 1,6 13 515 -1,7 3 892 15,5
Mellersta Finland 107 952 3,9 89 294 3,3 18 658 7,2
    Jyväskylä 37 144 -1,2 30 477 -5,6 6 667 25,0
Södra Österbotten 38 258 -9,2 36 284 -10,4 1 974 19,2
    Seinäjoki 13 825 13,6 12 609 12,1 1 216 31,7
Österbotten 27 831 6,5 21 741 1,4 6 090 29,6
    Vasa 20 581 11,8 15 841 8,5 4 740 24,3
Mellersta Österbotten 10 161 -5,1 9 258 -7,7 903 34,6
    Karleby 7 464 -8,2 6 613 -11,7 851 32,8
Norra Österbotten 157 578 4,2 134 014 4,5 23 564 3,0
    Uleåborg 51 257 4,5 43 299 3,7 7 958 9,0
Kajanaland 121 295 3,8 112 533 0,6 8 762 74,7
    Kajana 7 983 -14,3 7 277 -15,0 706 -7,5
Lappland 340 955 1,5 225 856 0,6 115 099 3,2
    Rovaniemi 46 283 -9,4 19 617 0,4 26 666 -15,5
Åland 11 349 -5,1 3 981 2,2 7 368 -8,6
    Mariehamn 7 627 -3,8 3 233 -1,3 4 394 -5,5

Källa: Inkvarteringsstatistik 2012 Statistikcentralen

Förfrågningar: Merja Rönkä 09 1734 3209, Kari Keränen 09 1734 3208, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 21.5.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. mars 2012, Tabellbilaga 2. Övernattningar i alla inkvarteringsanläggningar, mars 2012 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 24.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2012/03/matk_2012_03_2012-05-21_tau_002_sv.html