Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 4. Övernattningar i hoteller, mars 2012

Landskap / kommun Alla övernattningar, antal Förändring av alla övernattningar, % Övernattningarna av finländska turister, antal Förändring av övernattingarna av finländska turister, % Övernattningarna av utländska turister, antal Förändring av övernattingarna av utländska turister, %
Hela landet 1 468 728 4,1 1 070 757 3,5 397 971 5,5
Fasta Finland 1 460 573 4,2 1 067 525 3,6 393 048 5,8
Nyland 376 430 5,5 220 859 7,5 155 571 2,7
    Helsingfors 233 670 4,5 120 083 10,8 113 587 -1,4
Egentliga Finland 69 131 -3,5 58 416 -1,1 10 715 -14,9
    Åbo 47 882 -3,4 40 475 -1,1 7 407 -14,4
Satakunta 20 259 -3,5 15 008 -4,0 5 251 -2,2
    Björneborg 10 751 5,3 8 553 4,7 2 198 7,7
Egentliga Tavastland 25 358 6,3 20 385 -4,6 4 973 98,9
    Tavastehus 15 725 2,2 11 744 -12,8 3 981 107,7
Birkaland 98 537 5,0 84 876 5,9 13 661 -0,3
    Tammerfors 72 670 13,5 60 097 14,2 12 573 10,5
Päijänne-Tavastland 46 962 3,3 38 467 5,1 8 495 -3,9
    Lahtis 17 747 -0,9 12 184 4,8 5 563 -11,4
Kymmenedalen 16 916 -3,4 11 892 -2,6 5 024 -5,4
    Kouvola 8 814 6,1 7 297 8,0 1 517 -2,2
Södra Karelen 50 617 38,7 26 311 61,8 24 306 20,0
    Villmanstrand 27 790 94,6 17 927 125,6 9 863 55,8
Södra Savolax 29 219 1,7 24 657 -1,5 4 562 23,4
    S:t Michel 12 644 10,7 10 583 8,9 2 061 21,1
Norra Savolax 71 066 -3,7 63 515 -5,3 7 551 12,2
    Kuopio 32 690 5,6 29 064 2,5 3 626 39,0
Norra Karelen 30 972 -1,8 25 762 -4,7 5 210 15,8
    Joensuu 17 261 0,9 13 369 -2,6 3 892 15,5
Mellersta Finland 98 958 4,7 81 598 3,5 17 360 10,9
    Jyväskylä 35 788 0,4 29 271 -5,5 6 517 39,6
Södra Österbotten 34 895 -9,4 32 938 -11,1 1 957 31,3
    Seinäjoki 13 035 13,4 11 819 11,8 1 216 31,7
Österbotten 26 450 7,8 20 382 2,7 6 068 29,7
    Vasa 20 581 11,8 15 841 8,5 4 740 24,3
Mellersta Österbotten 8 713 -7,4 8 085 -9,7 628 36,2
    Karleby 6 741 -11,6 6 165 -13,9 576 25,2
Norra Österbotten 111 932 1,4 94 546 2,3 17 386 -3,1
    Uleåborg 48 479 4,8 41 044 3,1 7 435 15,2
Kajanaland 87 116 10,3 79 955 6,1 7 161 94,7
    Kajana 7 825 -14,3 7 122 -14,9 703 -7,9
Lappland 257 042 4,8 159 873 4,9 97 169 4,7
    Rovaniemi 41 016 -10,3 18 225 4,2 22 791 -19,2
Åland 8 155 -10,0 3 232 -4,5 4 923 -13,2
    Mariehamn 6 931 -7,9 2 993 -5,1 3 938 -9,9

Källa: Inkvarteringsstatistik 2012 Statistikcentralen

Förfrågningar: Merja Rönkä 09 1734 3209, Kari Keränen 09 1734 3208, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 21.5.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. mars 2012, Tabellbilaga 4. Övernattningar i hoteller, mars 2012 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 22.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2012/03/matk_2012_03_2012-05-21_tau_004_sv.html