Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Inkvarteringsanläggningarnas kapacitet och kapacitetsutnyttjande, juli 2012

Landskap / kommun Inkvarteringsanläggningar, antal Rum, antal Kapacitetsutnyttjande av rum, % Förändring av kapacitetsutnyttjande av rum, procentenheter Genomsnittligt övernattings pris, euro (Moms 9 % inkl.)
Hela landet 1 340 66 289 56,2 -2,8 33,79
Fasta Finland 1 267 64 670 55,8 -2,8 33,92
Nyland 152 14 929 63,3 -1,4 42,34
    Helsingfors 60 8 697 70,8 -2,4 45,02
Egentliga Finland 88 4 277 66,8 -3,5 33,47
    Åbo 25 2 281 79,4 -2,2 36,59
Satakunta 46 1 746 57,5 -5,1 35,36
    Björneborg 15 843 67,2 -5,8 36,49
Egentliga Tavastland 32 1 579 43,6 -2,5 34,78
    Tavastehus 14 875 46,9 -1,1 35,03
Birkaland 81 4 978 64,4 -1,6 35,63
    Tammerfors 30 3 137 70,7 -0,3 38,26
Päijänne-Tavastland 35 2 079 48,0 -3,6 31,57
    Lahtis 12 796 42,5 -9,1 39,50
Kymmenedalen 28 1 233 54,2 1,5 33,82
    Kouvola 11 584 56,4 2,0 27,45
Södra Karelen 41 2 148 70,5 -1,8 38,64
    Villmanstrand 15 1 055 78,1 -4,4 40,84
Södra Savolax 83 3 311 59,0 -6,8 33,46
    S:t Michel 12 738 61,8 -8,8 38,21
Norra Savolax 56 2 801 60,2 -1,4 31,65
    Kuopio 18 1 304 71,9 -6,1 33,62
Norra Karelen 65 2 034 52,3 -0,3 29,86
    Joensuu 15 860 53,1 -6,2 42,64
Mellersta Finland 69 3 697 48,2 -7,0 30,31
    Jyväskylä 18 1 708 47,8 -21,2 39,69
Södra Österbotten 52 2 149 59,2 0,5 31,26
    Seinäjoki 10 637 66,7 -0,2 46,81
Österbotten 41 1 584 55,2 -7,7 24,01
    Vasa 9 840 70,1 -5,7 28,60
Mellersta Österbotten 24 709 46,9 -14,2 29,68
    Karleby 12 488 50,7 -20,2 30,75
Norra Österbotten 113 5 009 49,1 -4,9 26,59
    Uleåborg 13 1 802 61,2 -11,3 38,57
Kajanaland 55 2 254 57,8 0,7 30,57
    Kajana 8 427 54,2 9,2 37,68
Lappland 206 8 153 36,1 -3,0 27,73
    Rovaniemi 20 1 375 48,5 -3,2 27,13
Åland 73 1 619 70,9 -0,8 .
    Mariehamn 14 672 85,0 2,2 .

Källa: Inkvarteringsstatistik, Statistikcentralen

Förfrågningar: Merja Rönkä 09 1734 3209, Marjut Tuominen 09 1734 3556, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 13.9.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. juli 2012, Tabellbilaga 1. Inkvarteringsanläggningarnas kapacitet och kapacitetsutnyttjande, juli 2012 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 6.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2012/07/matk_2012_07_2012-09-13_tau_001_sv.html