Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 2. Övernattningar i alla inkvarteringsanläggningar, augusti 2012

Landskap / kommun Alla övernattningar, antal Förändring av alla övernattningar, % Övernattningarna av finländska turister, antal Förändring av övernattingarna av finländska turister, % Övernattningarna av utländska turister, antal Förändring av övernattingarna av utländska turister, %
Hela landet 2 219 601 0,8 1 512 014 1,5 707 587 -0,6
Fasta Finland 2 145 283 1,0 1 488 604 1,7 656 679 -0,3
Nyland 593 594 1,0 282 929 1,9 310 665 0,2
    Helsingfors 387 653 -0,4 145 858 0,2 241 795 -0,7
Egentliga Finland 151 565 -10,1 114 404 -12,5 37 161 -1,7
    Åbo 89 999 -10,6 63 339 -15,0 26 660 2,2
Satakunta 50 634 -0,2 43 361 0,2 7 273 -2,4
    Björneborg 27 663 7,2 24 339 6,8 3 324 9,8
Egentliga Tavastland 46 443 -0,6 40 993 0,8 5 450 -9,9
    Tavastehus 25 057 -5,2 21 980 -4,2 3 077 -11,9
Birkaland 162 556 3,0 131 870 7,9 30 686 -13,6
    Tammerfors 106 931 7,8 83 779 15,1 23 152 -12,4
Päijänne-Tavastland 69 183 7,3 55 987 6,4 13 196 11,4
    Lahtis 21 365 7,1 15 781 11,3 5 584 -3,3
Kymmenedalen 47 599 -4,3 32 808 7,7 14 791 -23,1
    Kouvola 21 841 13,1 17 329 9,7 4 512 28,4
Södra Karelen 87 285 31,4 40 336 28,9 46 949 33,7
    Villmanstrand 43 256 58,5 26 352 50,0 16 904 73,8
Södra Savolax 107 489 8,5 72 509 7,5 34 980 10,4
    S:t Michel 30 299 16,4 20 424 7,3 9 875 41,0
Norra Savolax 86 933 -2,5 71 951 -4,5 14 982 8,4
    Kuopio 48 993 10,4 40 874 8,6 8 119 20,1
Norra Karelen 58 957 10,6 45 354 6,4 13 603 27,5
    Joensuu 22 761 14,2 17 974 9,2 4 787 38,0
Mellersta Finland 114 419 0,7 92 559 5,3 21 860 -15,2
    Jyväskylä 44 872 -2,4 34 895 -0,8 9 977 -7,6
Södra Österbotten 82 879 4,2 79 958 5,2 2 921 -16,1
    Seinäjoki 24 455 3,7 23 544 6,6 911 -38,8
Österbotten 47 607 -1,0 38 909 0,1 8 698 -5,4
    Vasa 28 103 -2,7 21 743 -0,9 6 360 -8,4
Mellersta Österbotten 18 233 -13,5 16 802 -13,4 1 431 -15,2
    Karleby 13 400 -15,4 12 147 -15,5 1 253 -14,2
Norra Österbotten 158 781 -3,0 137 529 -2,3 21 252 -7,4
    Uleåborg 56 186 1,9 42 900 4,1 13 286 -4,4
Kajanaland 81 191 4,3 65 539 2,7 15 652 11,4
    Kajana 9 656 10,1 8 696 10,0 960 11,2
Lappland 179 935 -3,1 124 806 1,2 55 129 -11,7
    Rovaniemi 38 136 -9,0 20 998 0,3 17 138 -18,2
Åland 74 318 -5,1 23 410 -7,3 50 908 -4,1
    Mariehamn 30 121 -7,5 12 840 -12,1 17 281 -3,8

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Tuominen 09 1734 3556, Merja Rönkä 09 1734 3209, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 18.10.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. augusti 2012, Tabellbilaga 2. Övernattningar i alla inkvarteringsanläggningar, augusti 2012 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 23.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2012/08/matk_2012_08_2012-10-18_tau_002_sv.html