Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 3. Hotellkapacitet och kapacitetsutnyttjand, januari 2013

Landskap / kommun Inkvarteringsanläggningar, antal Rum, antal Kapacitetsutnyttjande av rum, % Förändring av kapacitetsutnyttjande av rum, procentenheter Genomsnittligt rumspris, euro (Moms 10 % inkl.) 1) RevPAR, euro (Moms 10 % inkl.)
Hela landet 630 50 714 45,6 -2,6 92,71 42,24
Fasta Finland 621 50 194 45,9 -2,7 92,72 42,52
Nyland 117 14 321 54,9 -3,4 98,29 53,97
    Esbo 12 1 218 50,3 -4,1 82,16 41,34
    Helsingfors 53 8 479 57,8 -3,8 102,62 59,30
    Vanda 11 2 151 67,4 -0,5 101,03 68,06
Egentliga Finland 35 3 105 38,8 0,1 78,58 30,51
    Åbo 18 2 051 42,3 1,3 79,41 33,60
Satakunta 24 1 216 33,8 -4,6 86,05 29,08
    Björneborg 9 704 33,0 -5,7 83,08 27,42
Egentliga Tavastland 18 1 274 31,2 -7,2 84,15 26,25
    Tavastehus 8 737 33,4 -6,9 89,69 29,93
Birkaland 43 3 784 38,4 -5,7 90,38 34,69
    Tammerfors 24 2 725 43,2 -5,6 93,29 40,31
Päijänne-Tavastland 17 1 738 43,0 0,6 80,71 34,72
    Lahtis 7 600 50,1 4,2 85,66 42,96
Kymmenedalen 15 934 37,1 -2,9 85,04 31,57
    Kouvola 5 419 40,2 -4,4 82,38 33,08
Södra Karelen 20 1 379 54,7 -0,1 102,11 55,88
    Villmanstrand 7 712 62,9 1,9 97,40 61,29
Södra Savolax 26 1 542 37,2 0,9 69,65 25,90
    S:t Michel 8 550 43,5 -0,3 77,60 33,74
Norra Savolax 28 2 289 43,9 -4,1 85,42 37,49
    Kuopio 14 1 393 50,2 -2,0 89,32 44,86
Norra Karelen 24 1 301 40,4 2,8 79,79 32,27
    Joensuu 9 707 44,3 2,5 81,28 36,04
Mellersta Finland 28 2 668 44,8 -3,2 103,63 46,43
    Jyväskylä 10 1 374 49,3 -6,9 99,31 48,91
Södra Österbotten 27 1 398 40,5 -0,9 69,41 28,13
    Seinäjoki 8 562 44,4 -0,8 79,26 35,19
Österbotten 22 1 217 39,2 -1,2 81,25 31,82
    Vasa 8 797 43,9 -0,7 86,12 37,77
Mellersta Österbotten 10 498 33,5 -0,8 80,33 26,89
    Karleby 5 360 36,0 -2,3 88,10 31,73
Norra Österbotten 48 3 438 38,4 -3,5 83,43 32,05
    Kuusamo 10 743 39,9 -1,0 88,13 35,16
    Uleåborg 12 1 584 44,3 -6,6 86,36 38,27
Kajanaland 22 1 766 43,0 -3,6 82,00 35,25
    Kajana 6 415 32,5 -6,8 79,22 25,72
    Sotkamo 7 1 078 50,8 -0,6 90,26 45,90
Lappland 97 6 326 51,6 -1,8 103,15 53,23
    Rovaniemi 12 1 238 72,9 -0,7 114,26 83,25
Åland 9 520 17,1 0,1 .. ..
    Mariehamn 4 309 25,9 3,0 .. ..
1) RevPar = Genomsnittlig intäkt per tillgängligt rum. Beräkningsformel: RevPar = Genomsnittligt rumspris * kapacitetsutnyttjande av rum.

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Tuominen 09 1734 3556, Merja Rönkä 09 1734 3209, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 21.3.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. januari 2013, Tabellbilaga 3. Hotellkapacitet och kapacitetsutnyttjand, januari 2013 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 23.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2013/01/matk_2013_01_2013-03-21_tau_003_sv.html