Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1.2. Inkvarteringsanläggningarnas kapacitet och kapacitetsutnyttjande, januari-februari 2013

Landskap Inkvarteringsanläggningar, antal Rum, antal Kapacitetsutnyttjande av rum, % Förändring av kapacitetsutnyttjande av rum, procentenheter Genomsnittligt övernattings pris, euro (Moms 10 % inkl.)
Hela landet 1 064 57 991 45,1 -2,1 53,13
Fasta Finland 1 042 57 269 45,5 -2,2 53,13
Nyland 141 14 273 55,7 -1,7 66,45
Egentliga Finland 59 3 646 37,3 -1,5 49,82
Satakunta 36 1 485 32,4 -2,5 60,14
Egentliga Tavastland 30 1 431 31,0 -5,7 50,20
Birkaland 68 4 347 41,8 -4,4 52,82
Päijänne-Tavastland 32 1 909 40,4 -3,3 46,16
Kymmenedalen 26 1 154 33,8 0,2 48,78
Södra Karelen 37 1 733 50,0 0,6 48,41
Södra Savolax 71 2 120 33,7 1,0 40,41
Norra Savolax 47 2 548 45,9 -3,8 47,51
Norra Karelen 52 1 571 36,7 -2,7 46,19
Mellersta Finland 47 2 999 45,5 -4,3 43,76
Södra Österbotten 48 1 708 37,1 -2,1 42,21
Österbotten 29 1 282 38,8 -3,9 59,74
Mellersta Österbotten 14 546 34,7 -1,5 56,18
Norra Österbotten 94 4 268 42,1 -1,6 43,15
Kajanaland 42 2 159 44,1 -2,1 38,22
Lappland 172 8 095 50,4 -0,8 51,63
Åland 22 722 16,5 1,7 ..

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Tuominen 09 1734 3556, Merja Rönkä 09 1734 3209, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 18.4.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. februari 2013, Tabellbilaga 1.2. Inkvarteringsanläggningarnas kapacitet och kapacitetsutnyttjande, januari-februari 2013 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 23.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2013/02/matk_2013_02_2013-04-18_tau_002_sv.html