Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1.1. Inkvarteringsanläggningarnas kapacitet och kapacitetsutnyttjande, augusti 2013

Landskap Inkvarteringsanläggningar, antal Rum, antal Kapacitetsutnyttjande av rum, % Förändring av kapacitetsutnyttjande av rum, procentenheter Genomsnittligt övernattings pris, euro (moms 10 % inkl.)
Hela landet 1 407 66 336 51,7 -1,6 44,48
Fasta Finland 1 335 64 702 51,6 -1,8 44,51
Nyland 155 15 118 70,8 -4,1 58,10
Egentliga Finland 91 4 216 57,1 0,7 42,76
Satakunta 48 1 790 42,4 -3,4 40,45
Egentliga Tavastland 32 1 528 44,4 -0,6 42,75
Birkaland 82 4 941 51,7 -2,1 46,78
Päijänne-Tavastland 40 2 170 46,2 -3,5 39,19
Kymmenedalen 34 1 272 56,3 -4,5 38,50
Södra Karelen 46 2 065 65,2 3,2 38,23
Södra Savolax 103 3 389 45,5 -1,2 32,35
Norra Savolax 58 2 886 50,6 2,3 42,40
Norra Karelen 68 1 936 49,1 4,3 37,32
Mellersta Finland 68 3 551 44,6 -5,9 45,70
Södra Österbotten 62 2 240 43,3 -1,8 36,59
Österbotten 42 1 576 47,3 -2,1 38,96
Mellersta Österbotten 23 658 40,7 -2,5 39,62
Norra Österbotten 117 4 861 42,7 1,8 31,34
Kajanaland 58 2 377 42,7 -3,9 37,18
Lappland 208 8 128 31,8 -0,9 32,56
Åland 72 1 634 53,9 3,2 ..

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Tuominen 09 1734 3556, Merja Rönkä 09 1734 3209, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 24.10.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. augusti 2013, Tabellbilaga 1.1. Inkvarteringsanläggningarnas kapacitet och kapacitetsutnyttjande, augusti 2013 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 9.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2013/08/matk_2013_08_2013-10-24_tau_001_sv.html