Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1.2. Inkvarteringsanläggningarnas kapacitet och kapacitetsutnyttjande, januari-augusti 2013

Landskap Inkvarteringsanläggningar, antal Rum, antal Kapacitetsutnyttjande av rum, % Förändring av kapacitetsutnyttjande av rum, procentenheter Genomsnittligt övernattings pris, euro (moms 10 % inkl.)
Hela landet 1 215 61 597 48,8 -1,5 47,59
Fasta Finland 1 165 60 337 49,0 -1,6 47,65
Nyland 146 14 735 61,7 -2,3 62,55
Egentliga Finland 74 3 891 49,7 0,4 45,14
Satakunta 42 1 605 42,4 -0,7 46,80
Egentliga Tavastland 31 1 470 36,7 -4,2 43,94
Birkaland 75 4 611 47,9 -4,0 47,69
Päijänne-Tavastland 36 2 029 42,1 -3,2 41,78
Kymmenedalen 29 1 181 43,0 0,2 42,37
Södra Karelen 40 1 929 53,3 -2,0 43,18
Södra Savolax 83 2 600 42,2 1,3 34,09
Norra Savolax 52 2 695 48,5 -2,5 44,26
Norra Karelen 59 1 724 42,4 1,8 40,94
Mellersta Finland 56 3 247 46,3 -3,0 41,97
Södra Österbotten 55 1 942 43,0 -0,7 37,05
Österbotten 34 1 392 46,9 -1,0 41,21
Mellersta Österbotten 18 602 41,8 1,1 44,23
Norra Österbotten 105 4 563 43,4 -1,3 37,53
Kajanaland 49 2 241 45,9 -1,7 36,47
Lappland 184 7 881 41,8 -0,2 43,19
Åland 50 1 260 40,6 1,2 ..

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Tuominen 09 1734 3556, Merja Rönkä 09 1734 3209, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 24.10.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. augusti 2013, Tabellbilaga 1.2. Inkvarteringsanläggningarnas kapacitet och kapacitetsutnyttjande, januari-augusti 2013 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 1.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2013/08/matk_2013_08_2013-10-24_tau_002_sv.html