Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 3.1. Hotellkapacitet och kapacitetsutnyttjand, augusti 2013

Landskap / kommun Inkvarteringsanläggningar, antal Rum, antal Kapacitetsutnyttjande av rum, % Förändring av kapacitetsutnyttjande av rum, procentenheter Genomsnittligt rumspris, euro (moms 10 % inkl.) 1) RevPAR, euro (Moms 10 % inkl.)
Hela landet 664 52 819 56,2 -1,7 88,04 49,51
Fasta Finland 647 51 968 56,1 -1,8 87,94 49,30
Nyland 117 14 455 72,0 -4,1 97,45 70,15
    Esbo 12 1 223 67,5 -5,4 75,27 50,78
    Helsingfors 54 8 637 80,2 -5,0 104,31 83,69
    Vanda 11 2 161 68,0 -2,6 91,15 62,00
Egentliga Finland 41 3 263 63,1 0,5 84,50 53,33
    Åbo 18 2 085 70,1 1,2 85,22 59,74
Satakunta 27 1 360 43,8 -3,2 83,58 36,61
    Björneborg 10 718 49,0 -4,8 84,34 41,35
Egentliga Tavastland 17 1 220 46,9 0,3 86,93 40,80
    Tavastehus 8 738 48,9 0,7 90,83 44,41
Birkaland 44 3 983 54,7 -2,2 92,56 50,59
    Tammerfors 24 2 828 59,4 -2,3 96,40 57,29
Päijänne-Tavastland 17 1 855 48,0 -3,9 76,90 36,95
    Lahtis 7 740 46,8 -4,3 83,52 39,05
Kymmenedalen 19 1 016 59,0 -4,2 78,29 46,17
    Kouvola 7 447 52,2 -7,8 79,96 41,74
Södra Karelen 21 1 436 72,2 2,5 92,70 66,90
    Villmanstrand 8 669 81,4 4,9 87,25 71,01
Södra Savolax 38 2 300 48,8 1,0 77,15 37,64
    S:t Michel 10 662 54,6 3,0 86,69 47,34
Norra Savolax 28 2 320 53,7 2,4 83,89 45,09
    Kuopio 14 1 394 59,6 5,7 85,68 51,03
Norra Karelen 23 1 291 57,7 9,4 80,10 46,26
    Joensuu 8 681 64,8 12,8 80,59 52,18
Mellersta Finland 31 2 903 49,1 -6,0 89,75 44,02
    Jyväskylä 12 1 575 50,8 -6,9 106,09 53,92
Södra Österbotten 28 1 632 51,5 -1,8 76,58 39,43
    Seinäjoki 8 622 54,4 -3,5 77,53 42,20
Österbotten 22 1 216 53,7 -3,5 82,81 44,46
    Vasa 8 809 57,7 -4,0 85,11 49,14
Mellersta Österbotten 10 502 44,9 -4,7 75,24 33,76
    Karleby 5 358 51,9 -8,2 77,40 40,19
Norra Österbotten 49 3 518 46,9 0,1 78,19 36,64
    Kuusamo 10 739 26,4 -5,1 66,41 17,53
    Uleåborg 12 1 584 60,4 -0,8 82,96 50,13
Kajanaland 22 1 771 49,2 -4,3 81,34 40,01
    Kajana 6 408 43,8 -1,9 82,42 36,09
    Sotkamo 7 1 087 55,2 -7,5 85,22 47,07
Lappland 93 5 927 33,2 -0,1 67,59 22,41
    Rovaniemi 11 1 171 48,2 4,3 65,08 31,37
Åland 17 851 66,7 5,1 .. ..
    Mariehamn 8 528 76,7 2,6 .. ..
1) RevPar = Genomsnittlig intäkt per tillgängligt rum. Beräkningsformel: RevPar = Genomsnittligt rumspris * kapacitetsutnyttjande av rum.

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Tuominen 09 1734 3556, Merja Rönkä 09 1734 3209, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 24.10.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. augusti 2013, Tabellbilaga 3.1. Hotellkapacitet och kapacitetsutnyttjand, augusti 2013 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 6.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2013/08/matk_2013_08_2013-10-24_tau_005_sv.html