Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 3.2. Hotellkapacitet och kapacitetsutnyttjand, januari-augusti 2013

Landskap / kommun Inkvarteringsanläggningar, antal Rum, antal Kapacitetsutnyttjande av rum, % Förändring av kapacitetsutnyttjande av rum, procentenheter Genomsnittligt rumspris, euro (moms 10 % inkl.) 1) RevPAR, euro (Moms 10 % inkl.)
Hela landet 642 51 359 52,2 -1,7 90,62 47,30
Fasta Finland 628 50 613 52,3 -1,7 90,56 47,35
Nyland 116 14 249 62,4 -2,2 98,45 61,45
    Esbo 12 1 217 56,7 -2,0 79,71 45,19
    Helsingfors 53 8 417 68,0 -2,1 104,29 70,88
    Vanda 11 2 159 66,8 -1,5 96,74 64,67
Egentliga Finland 37 3 162 54,2 0,1 83,95 45,54
    Åbo 18 2 064 58,2 0,9 85,14 49,53
Satakunta 25 1 252 46,0 -1,0 86,91 39,94
    Björneborg 9 685 49,3 -0,3 86,17 42,52
Egentliga Tavastland 18 1 245 38,9 -4,6 85,79 33,35
    Tavastehus 8 735 39,0 -6,6 91,90 35,86
Birkaland 43 3 862 49,5 -4,7 91,61 45,32
    Tammerfors 24 2 769 54,0 -5,9 94,49 50,98
Päijänne-Tavastland 17 1 799 43,7 -3,5 79,25 34,65
    Lahtis 7 670 47,6 -1,7 84,46 40,24
Kymmenedalen 17 957 45,5 0,3 82,97 37,75
    Kouvola 6 436 43,6 -4,5 81,42 35,51
Södra Karelen 20 1 445 57,4 -3,5 95,01 54,50
    Villmanstrand 7 747 63,6 -5,2 89,47 56,89
Södra Savolax 31 1 821 45,7 1,0 81,02 37,00
    S:t Michel 9 600 51,8 0,9 83,75 43,34
Norra Savolax 28 2 305 50,8 -2,2 86,93 44,16
    Kuopio 14 1 390 57,0 -1,5 91,61 52,23
Norra Karelen 24 1 299 47,4 2,9 83,15 39,38
    Joensuu 9 704 53,6 3,7 82,06 43,95
Mellersta Finland 29 2 757 50,0 -3,7 92,37 46,14
    Jyväskylä 11 1 446 51,5 -6,8 93,46 48,11
Södra Österbotten 28 1 529 49,6 0,0 75,91 37,62
    Seinäjoki 8 585 52,7 1,3 82,03 43,23
Österbotten 21 1 208 50,5 -0,7 85,11 42,99
    Vasa 8 803 55,4 -1,5 88,34 48,95
Mellersta Österbotten 10 511 43,9 0,5 76,07 33,41
    Karleby 5 370 49,9 0,6 77,97 38,94
Norra Österbotten 49 3 474 46,6 -1,6 84,30 39,29
    Kuusamo 10 744 36,6 -3,4 94,55 34,59
    Uleåborg 12 1 584 56,8 -3,3 84,37 47,92
Kajanaland 22 1 763 50,6 -2,3 80,46 40,72
    Kajana 6 410 40,0 -2,1 79,59 31,84
    Sotkamo 7 1 082 59,7 -2,7 82,99 49,55
Lappland 93 5 976 45,5 -0,1 88,18 40,16
    Rovaniemi 11 1 192 54,9 0,5 82,58 45,35
Åland 14 746 46,3 2,6 .. ..
    Mariehamn 7 470 56,8 5,1 .. ..
1) RevPar = Genomsnittlig intäkt per tillgängligt rum. Beräkningsformel: RevPar = Genomsnittligt rumspris * kapacitetsutnyttjande av rum.

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Tuominen 09 1734 3556, Merja Rönkä 09 1734 3209, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 24.10.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. augusti 2013, Tabellbilaga 3.2. Hotellkapacitet och kapacitetsutnyttjand, januari-augusti 2013 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 6.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2013/08/matk_2013_08_2013-10-24_tau_006_sv.html