Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 4.1. Övernattningar i hoteller, augusti 2013

Landskap / kommun Alla övernattningar, antal Förändring av alla övernattningar, % Övernattningarna av finländska turister, antal Förändring av övernattingarna av finländska turister, % Övernattningarna av utländska turister, antal Förändring av övernattingarna av utländska turister, %
Hela landet 1 590 197 -2,4 1 066 640 -2,4 523 557 -2,5
Fasta Finland 1 557 062 -2,6 1 052 880 -2,6 504 182 -2,5
Nyland 524 080 -4,1 242 419 -5,1 281 661 -3,2
    Esbo 41 679 -5,6 21 706 -14,2 19 973 6,0
    Helsingfors 350 083 -4,2 134 714 -2,3 215 369 -5,3
    Vanda 72 123 -2,6 38 319 -8,1 33 804 4,6
Egentliga Finland 107 682 -2,9 85 684 3,0 21 998 -20,5
    Åbo 74 875 -3,8 58 395 3,0 16 480 -22,0
Satakunta 28 827 -6,5 24 727 -2,2 4 100 -26,3
    Björneborg 17 627 -9,0 15 836 -5,1 1 791 -33,3
Egentliga Tavastland 31 991 -7,6 27 573 -8,6 4 418 -1,1
    Tavastehus 19 981 -1,9 17 032 -2,9 2 949 4,4
Birkaland 117 556 -5,5 97 911 -4,1 19 645 -11,8
    Tammerfors 87 873 -6,2 70 914 -5,2 16 959 -9,9
Päijänne-Tavastland 49 363 -6,2 41 049 -3,9 8 314 -16,3
    Lahtis 16 378 -12,7 13 184 -8,2 3 194 -27,3
Kymmenedalen 31 017 5,0 18 505 -4,8 12 512 23,8
    Kouvola 12 399 -5,4 8 906 -11,9 3 493 16,2
Södra Karelen 74 114 14,9 34 212 11,2 39 902 18,3
    Villmanstrand 38 893 14,3 23 485 8,3 15 408 24,8
Södra Savolax 57 477 6,8 45 006 6,1 12 471 9,2
    S:t Michel 20 441 12,3 15 274 11,2 5 167 15,8
Norra Savolax 66 642 3,9 55 319 0,8 11 323 21,7
    Kuopio 43 574 7,5 35 495 3,8 8 079 27,4
Norra Karelen 39 479 6,5 33 167 6,6 6 312 6,0
    Joensuu 20 097 2,4 15 954 0,7 4 143 9,6
Mellersta Finland 73 674 -22,0 57 376 -24,4 16 298 -11,8
    Jyväskylä 36 870 -11,9 28 468 -11,4 8 402 -13,7
Södra Österbotten 52 327 -0,1 50 867 -0,1 1 460 -1,6
    Seinäjoki 16 306 -6,2 15 693 -5,7 613 -17,1
Österbotten 31 008 -10,1 24 465 -8,6 6 543 -15,1
    Vasa 23 111 -9,3 18 012 -7,4 5 099 -15,6
Mellersta Österbotten 10 430 -10,2 9 686 -10,1 744 -12,0
    Karleby 8 456 -13,9 7 878 -13,2 578 -22,4
Norra Österbotten 90 943 8,6 77 206 10,3 13 737 0,2
    Kuusamo 12 496 -0,9 10 934 2,1 1 562 -17,7
    Uleåborg 53 203 10,5 43 220 14,7 9 983 -4,7
Kajanaland 62 512 2,3 53 989 6,3 8 523 -17,6
    Kajana 8 557 -5,9 7 729 -5,2 828 -11,2
    Sotkamo 48 758 2,2 42 402 8,0 6 356 -24,9
Lappland 107 940 -3,1 73 719 -5,7 34 221 3,1
    Rovaniemi 29 362 0,6 17 740 5,7 11 622 -6,4
Åland 33 135 4,6 13 760 14,4 19 375 -1,4
    Mariehamn 21 569 0,2 10 637 12,8 10 932 -9,6

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Tuominen 09 1734 3556, Merja Rönkä 09 1734 3209, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 24.10.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. augusti 2013, Tabellbilaga 4.1. Övernattningar i hoteller, augusti 2013 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 6.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2013/08/matk_2013_08_2013-10-24_tau_007_sv.html