Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1.1. Inkvarteringsanläggningarnas kapacitet och kapacitetsutnyttjande, oktober 2013

Landskap Inkvarteringsanläggningar, antal Rum, antal Kapacitetsutnyttjande av rum, % Förändring av kapacitetsutnyttjande av rum, procentenheter Genomsnittligt övernattings pris, euro (moms 10 % inkl.)
Hela landet 1 112 58 313 45,4 -1,9 55,73
Fasta Finland 1 072 57 185 45,9 -2,0 55,72
Nyland 142 14 509 61,5 -3,6 69,21
Egentliga Finland 67 3 756 44,5 -1,3 50,37
Satakunta 42 1 575 37,4 -4,7 54,17
Egentliga Tavastland 28 1 363 36,1 -2,2 46,82
Birkaland 73 4 583 51,1 -2,3 53,72
Päijänne-Tavastland 33 2 004 35,9 -4,0 45,43
Kymmenedalen 29 1 175 46,6 6,9 49,94
Södra Karelen 36 1 539 56,2 3,5 53,48
Södra Savolax 77 2 200 35,1 -0,0 41,35
Norra Savolax 50 2 603 46,3 -4,9 50,20
Norra Karelen 51 1 531 45,1 4,8 48,78
Mellersta Finland 47 3 005 45,6 -2,6 54,26
Södra Österbotten 51 1 841 43,6 -1,2 41,27
Österbotten 28 1 286 46,9 -6,6 60,87
Mellersta Österbotten 14 542 50,2 7,7 59,11
Norra Österbotten 98 4 306 40,7 -0,9 46,42
Kajanaland 45 2 243 39,7 -3,5 36,72
Lappland 161 7 124 22,0 -0,8 43,73
Åland 40 1 128 23,3 3,7 ..

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Tuominen 09 1734 3556, Merja Rönkä 09 1734 3209, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 19.12.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. oktober 2013, Tabellbilaga 1.1. Inkvarteringsanläggningarnas kapacitet och kapacitetsutnyttjande, oktober 2013 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 4.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2013/10/matk_2013_10_2013-12-19_tau_001_sv.html