Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 3.1. Hotellkapacitet och kapacitetsutnyttjand, oktober 2013

Landskap / kommun Inkvarteringsanläggningar, antal Rum, antal Kapacitetsutnyttjande av rum, % Förändring av kapacitetsutnyttjande av rum, procentenheter Genomsnittligt rumspris, euro (moms 10 % inkl.) 1) RevPAR, euro (Moms 10 % inkl.)
Hela landet 619 50 180 49,4 -1,9 89,93 44,42
Fasta Finland 606 49 455 49,7 -1,9 89,90 44,69
Nyland 113 14 066 62,4 -3,6 101,41 63,23
    Esbo 11 1 188 56,7 2,2 85,27 48,35
    Helsingfors 53 8 308 66,8 -5,5 106,91 71,45
    Vanda 11 2 197 71,8 -0,1 101,10 72,54
Egentliga Finland 37 3 157 48,0 -3,0 81,05 38,94
    Åbo 18 2 062 51,7 -3,6 82,33 42,57
Satakunta 25 1 250 43,2 -4,7 81,09 35,03
    Björneborg 9 706 44,9 -4,0 79,73 35,82
Egentliga Tavastland 17 1 196 38,8 -2,3 86,20 33,43
    Tavastehus 8 729 37,6 -6,8 94,37 35,46
Birkaland 43 3 933 54,2 -1,3 90,12 48,87
    Tammerfors 24 2 828 58,5 -2,5 92,62 54,15
Päijänne-Tavastland 16 1 825 37,5 -3,9 78,53 29,47
    Lahtis 6 700 40,8 -8,3 84,48 34,50
Kymmenedalen 18 980 50,7 6,6 79,13 40,14
    Kouvola 7 443 42,7 -3,9 79,12 33,79
Södra Karelen 17 1 196 62,4 5,2 96,24 60,08
    Villmanstrand 7 580 75,4 4,2 88,94 67,02
Södra Savolax 28 1 575 40,2 -0,1 73,49 29,56
    S:t Michel 8 556 50,4 3,8 78,10 39,34
Norra Savolax 29 2 334 48,4 -5,1 85,53 41,36
    Kuopio 15 1 408 52,2 -2,8 89,66 46,79
Norra Karelen 22 1 201 51,4 4,9 84,59 43,48
    Joensuu 7 610 64,6 8,9 82,43 53,22
Mellersta Finland 27 2 668 48,4 -3,1 89,57 43,31
    Jyväskylä 10 1 376 57,6 0,3 97,24 56,03
Södra Österbotten 28 1 505 51,4 0,3 72,58 37,28
    Seinäjoki 8 572 56,9 4,3 79,76 45,35
Österbotten 21 1 214 49,3 -5,9 84,65 41,70
    Vasa 8 804 53,9 -6,0 87,17 46,96
Mellersta Österbotten 10 496 51,8 7,8 76,31 39,52
    Karleby 5 358 59,9 8,9 78,57 47,10
Norra Österbotten 50 3 459 45,3 0,4 81,22 36,78
    Kuusamo 11 761 23,8 2,0 75,86 18,08
    Uleåborg 12 1 584 59,9 -3,3 86,00 51,48
Kajanaland 21 1 756 47,3 -2,9 76,85 36,33
    Kajana 6 409 35,6 -6,3 81,60 29,07
    Sotkamo 7 1 090 58,6 -4,3 75,19 44,04
Lappland 84 5 644 24,6 -0,6 74,42 18,34
    Rovaniemi 11 1 170 40,4 2,9 65,66 26,55
Åland 13 725 28,6 3,3 .. ..
    Mariehamn 6 447 43,2 10,1 .. ..
1) RevPar = Genomsnittlig intäkt per tillgängligt rum. Beräkningsformel: RevPar = Genomsnittligt rumspris * kapacitetsutnyttjande av rum.

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Tuominen 09 1734 3556, Merja Rönkä 09 1734 3209, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 19.12.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. oktober 2013, Tabellbilaga 3.1. Hotellkapacitet och kapacitetsutnyttjand, oktober 2013 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 8.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2013/10/matk_2013_10_2013-12-19_tau_005_sv.html