Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 4.1. Övernattningar i hoteller, oktober 2013

Landskap / kommun Alla övernattningar, antal Förändring av alla övernattningar, % Övernattningarna av finländska turister, antal Förändring av övernattingarna av finländska turister, % Övernattningarna av utländska turister, antal Förändring av övernattingarna av utländska turister, %
Hela landet 1 204 071 -2,8 924 186 -2,2 279 885 -4,7
Fasta Finland 1 194 074 -2,9 918 940 -2,3 275 134 -4,9
Nyland 389 529 -5,2 234 655 -2,9 154 874 -8,5
    Esbo 28 681 8,9 16 699 1,0 11 982 22,1
    Helsingfors 242 472 -7,8 131 904 0,0 110 568 -15,6
    Vanda 73 939 3,3 49 081 -3,9 24 858 21,5
Egentliga Finland 75 294 -4,1 64 913 -2,0 10 381 -15,8
    Åbo 51 765 -6,3 43 612 -4,8 8 153 -13,4
Satakunta 23 406 -11,0 19 928 -9,0 3 478 -20,8
    Björneborg 13 648 -12,5 11 919 -10,8 1 729 -22,7
Egentliga Tavastland 24 275 -9,2 21 434 -7,9 2 841 -18,3
    Tavastehus 14 344 -14,3 12 559 -11,8 1 785 -28,9
Birkaland 106 764 -0,3 92 511 1,2 14 253 -9,0
    Tammerfors 77 354 -2,8 64 276 -1,3 13 078 -9,4
Päijänne-Tavastland 37 669 -3,3 33 737 -1,7 3 932 -15,3
    Lahtis 12 586 -2,6 9 852 -1,6 2 734 -6,2
Kymmenedalen 22 907 21,7 13 113 6,8 9 794 49,6
    Kouvola 8 421 -6,0 6 553 0,6 1 868 -23,6
Södra Karelen 47 393 5,5 28 100 3,3 19 293 8,8
    Villmanstrand 28 980 3,8 19 017 -4,2 9 963 23,4
Södra Savolax 31 325 -0,4 27 458 -1,1 3 867 4,4
    S:t Michel 13 363 8,6 11 417 10,5 1 946 -1,3
Norra Savolax 57 500 -7,5 53 141 -7,8 4 359 -3,1
    Kuopio 36 267 -2,3 33 819 -2,2 2 448 -2,8
Norra Karelen 30 280 4,5 25 675 4,1 4 605 7,0
    Joensuu 17 316 0,9 13 696 -0,1 3 620 4,7
Mellersta Finland 64 757 -7,7 59 158 -8,0 5 599 -5,1
    Jyväskylä 36 315 2,0 32 445 3,4 3 870 -8,5
Södra Österbotten 41 303 -0,6 39 630 0,0 1 673 -13,3
    Seinäjoki 13 511 -3,6 12 385 -6,4 1 126 42,0
Österbotten 24 410 -15,3 19 216 -20,2 5 194 9,7
    Vasa 17 734 -12,8 13 322 -18,7 4 412 12,0
Mellersta Österbotten 10 247 4,7 9 550 9,5 697 -34,4
    Karleby 8 029 2,7 7 412 6,6 617 -29,1
Norra Österbotten 77 417 1,9 68 889 3,2 8 528 -7,0
    Kuusamo 12 694 26,6 12 167 29,7 527 -17,5
    Uleåborg 44 490 -4,3 37 623 -3,9 6 867 -6,0
Kajanaland 67 066 5,6 62 945 5,5 4 121 6,3
    Kajana 6 167 -10,3 5 499 -8,1 668 -24,8
    Sotkamo 59 132 9,1 55 768 8,7 3 364 15,0
Lappland 62 532 -4,6 44 887 -9,0 17 645 8,9
    Rovaniemi 21 274 -6,0 13 681 -9,4 7 593 1,0
Åland 9 997 17,3 5 246 22,2 4 751 12,3
    Mariehamn 9 133 23,5 4 964 23,2 4 169 23,8

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Tuominen 09 1734 3556, Merja Rönkä 09 1734 3209, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 19.12.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. oktober 2013, Tabellbilaga 4.1. Övernattningar i hoteller, oktober 2013 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 4.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2013/10/matk_2013_10_2013-12-19_tau_007_sv.html