Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 4.2. Övernattningar i hoteller, januari-oktober 2013

Landskap / kommun Alla övernattningar, antal Förändring av alla övernattningar, % Övernattningarna av finländska turister, antal Förändring av övernattingarna av finländska turister, % Övernattningarna av utländska turister, antal Förändring av övernattingarna av utländska turister, %
Hela landet 13 665 118 -2,0 9 641 109 -2,1 4 024 009 -2,0
Fasta Finland 13 475 154 -2,1 9 551 889 -2,2 3 923 265 -2,1
Nyland 4 090 130 -3,9 2 171 307 -4,1 1 918 823 -3,6
    Esbo 309 701 -4,5 172 997 -6,1 136 704 -2,3
    Helsingfors 2 629 889 -4,2 1 195 568 -2,6 1 434 321 -5,4
    Vanda 666 465 -2,6 411 750 -6,8 254 715 5,1
Egentliga Finland 834 840 -3,2 689 668 -2,1 145 172 -8,2
    Åbo 580 081 -3,6 472 790 -2,3 107 291 -8,5
Satakunta 256 605 0,5 214 131 2,9 42 474 -9,8
    Björneborg 151 620 2,4 132 553 4,3 19 067 -9,0
Egentliga Tavastland 254 700 -8,8 220 992 -6,0 33 708 -23,9
    Tavastehus 150 295 -12,1 128 720 -7,0 21 575 -33,5
Birkaland 1 010 154 -3,4 861 450 -3,1 148 704 -5,0
    Tammerfors 745 816 -4,1 614 812 -4,2 131 004 -3,8
Päijänne-Tavastland 411 774 -7,4 354 162 -3,8 57 612 -24,8
    Lahtis 138 428 -12,5 105 459 -8,2 32 969 -24,0
Kymmenedalen 215 960 4,7 133 765 -4,6 82 195 24,6
    Kouvola 90 816 -7,5 69 003 -11,4 21 813 7,7
Södra Karelen 520 780 3,2 251 153 -5,6 269 627 13,0
    Villmanstrand 289 206 2,5 172 719 -7,7 116 487 22,5
Södra Savolax 412 524 3,1 337 192 2,8 75 332 4,4
    S:t Michel 156 384 6,8 119 208 5,2 37 176 12,0
Norra Savolax 613 996 -2,7 537 869 -2,2 76 127 -6,5
    Kuopio 403 950 0,4 353 724 1,7 50 226 -8,0
Norra Karelen 321 632 0,6 266 451 2,5 55 181 -7,3
    Joensuu 170 934 -2,1 135 488 0,0 35 446 -9,6
Mellersta Finland 810 366 -4,7 690 108 -2,9 120 258 -13,8
    Jyväskylä 357 798 -3,9 300 992 0,9 56 806 -23,4
Södra Österbotten 433 456 3,0 416 120 3,5 17 336 -8,2
    Seinäjoki 136 335 -4,4 127 048 -4,7 9 287 -0,4
Österbotten 275 553 -5,0 222 221 -2,6 53 332 -14,2
    Vasa 206 880 -4,4 164 713 -2,4 42 167 -11,7
Mellersta Österbotten 99 853 -0,2 91 723 1,4 8 130 -15,4
    Karleby 78 695 -1,6 71 846 0,4 6 849 -18,9
Norra Österbotten 866 652 1,8 713 223 1,0 153 429 6,2
    Kuusamo 194 208 1,4 155 861 1,0 38 347 3,0
    Uleåborg 442 751 0,4 357 362 -0,2 85 389 2,9
Kajanaland 650 681 3,0 583 745 4,5 66 936 -7,9
    Kajana 74 264 -2,4 66 330 -0,8 7 934 -14,0
    Sotkamo 535 735 5,1 484 619 6,2 51 116 -4,4
Lappland 1 395 498 -1,9 796 609 -6,6 598 889 5,0
    Rovaniemi 319 213 -3,0 144 977 -7,1 174 236 0,8
Åland 189 964 6,1 89 220 10,4 100 744 2,6
    Mariehamn 136 856 4,4 73 828 11,2 63 028 -2,6

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Tuominen 09 1734 3556, Merja Rönkä 09 1734 3209, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 19.12.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. oktober 2013, Tabellbilaga 4.2. Övernattningar i hoteller, januari-oktober 2013 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 6.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2013/10/matk_2013_10_2013-12-19_tau_008_sv.html