Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 4.1. Övernattningar i hoteller, juli 2014

Landskap / kommun Alla övernattningar, antal Förändring av alla övernattningar, % Övernattningarna av finländska turister, antal Förändring av övernattingarna av finländska turister, % Övernattningarna av utländska turister, antal Förändring av övernattingarna av utländska turister, %
Hela landet 1 890 655 -3,9 1 390 065 -3,9 500 590 -3,8
Fasta Finland 1 843 506 -4,0 1 369 989 -3,9 473 517 -4,0
Nyland 505 442 -4,0 264 281 -5,7 241 161 -2,1
    Esbo 34 339 -14,0 19 626 -11,5 14 713 -17,1
    Helsingfors 341 898 -2,0 156 584 -4,1 185 314 -0,2
    Vanda 69 411 -5,8 40 909 -7,2 28 502 -3,7
Egentliga Finland 146 834 0,3 122 546 0,3 24 288 0,1
    Åbo 106 226 4,2 89 039 4,7 17 187 1,8
Satakunta 41 614 -12,5 37 524 -13,6 4 090 -1,0
    Björneborg 28 255 -5,2 26 108 -6,0 2 147 5,9
Egentliga Tavastland 34 548 2,0 29 990 -1,3 4 558 30,9
    Tavastehus 19 311 -8,9 16 275 -12,9 3 036 21,4
Birkaland 142 914 -14,1 125 847 -14,0 17 067 -15,2
    Tammerfors 106 640 -9,2 92 724 -7,5 13 916 -18,8
Päijänne-Tavastland 46 719 -7,1 36 824 -15,0 9 895 41,5
    Lahtis 14 535 -0,3 11 319 -7,4 3 216 36,9
Kymmenedalen 30 116 -3,2 24 192 9,4 5 924 -34,3
    Kouvola 15 320 12,0 12 265 9,1 3 055 25,5
Södra Karelen 73 502 -9,6 43 089 -2,7 30 413 -17,8
    Villmanstrand 43 329 -2,3 31 797 2,7 11 532 -13,8
Södra Savolax 82 966 -1,9 68 257 -2,0 14 709 -1,1
    S:t Michel 24 696 -6,8 19 035 -6,8 5 661 -6,8
Norra Savolax 88 111 -1,1 77 964 -0,9 10 147 -2,5
    Kuopio 57 588 -0,5 50 769 -1,9 6 819 11,4
Norra Karelen 47 946 -6,4 41 598 -7,3 6 348 -0,4
    Joensuu 21 280 -11,5 18 496 -10,9 2 784 -15,2
Mellersta Finland 129 499 10,4 108 481 9,4 21 018 15,8
    Jyväskylä 61 035 13,1 51 722 17,2 9 313 -5,0
Södra Österbotten 81 174 -9,9 78 945 -10,8 2 229 41,0
    Seinäjoki 25 583 -0,8 24 505 -2,9 1 078 94,6
Österbotten 49 001 -8,7 40 806 -11,0 8 195 5,2
    Vasa 38 871 -11,6 32 107 -14,8 6 764 7,9
Mellersta Österbotten 16 104 5,2 14 460 2,9 1 644 31,3
    Karleby 12 797 6,3 11 666 4,5 1 131 30,0
Norra Österbotten 122 722 8,9 103 830 11,6 18 892 -3,9
    Kuusamo 22 827 26,3 21 047 28,7 1 780 3,6
    Uleåborg 63 002 1,9 47 833 2,5 15 169 -0,2
Kajanaland 77 174 -16,6 72 885 -9,0 4 289 -65,5
    Kajana 10 774 -8,8 9 680 -7,1 1 094 -21,5
    Sotkamo 60 305 -17,3 57 845 -7,9 2 460 -75,6
Lappland 127 120 -1,9 78 470 -2,0 48 650 -1,6
    Rovaniemi 32 656 -3,3 16 617 -7,3 16 039 1,1
Åland 47 149 0,3 20 076 1,3 27 073 -0,5
    Mariehamn 28 103 -7,2 15 485 -2,3 12 618 -12,7

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Tuominen 029 551 3556, Ossi Nurmi 029 551 2984, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 18.9.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. juli 2014, Tabellbilaga 4.1. Övernattningar i hoteller, juli 2014 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 29.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2014/07/matk_2014_07_2014-09-18_tau_007_sv.html