Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 2.2. Övernattningar i alla inkvarteringsanläggningar, januari-december 2015

Landskap Alla övernattningar, antal Förändring av alla övernattningar, % Övernattningarna av finländska turister, antal Förändring av övernattingarna av finländska turister, % Övernattningarna av utländska turister, antal Förändring av övernattingarna av utländska turister, %
Hela landet 19 749 613 -0,2 14 245 609 1,2 5 504 004 -3,6
Fasta Finland 19 344 849 -0,3 14 080 631 1,1 5 264 218 -3,8
Nyland 5 384 743 5,0 2 955 867 6,4 2 428 876 3,4
Egentliga Finland 1 166 301 -1,1 954 011 0,4 212 290 -7,2
Satakunta 392 621 -0,0 334 261 -1,0 58 360 6,2
Egentliga Tavastland 356 288 -4,8 318 100 -4,5 38 188 -7,5
Birkaland 1 453 144 4,6 1 243 037 5,7 210 107 -1,4
Päijänne-Tavastland 543 019 -6,7 457 599 -6,0 85 420 -10,1
Kymmenedalen 319 946 -8,2 242 541 -0,6 77 405 -26,0
Södra Karelen 590 153 -12,4 399 951 13,0 190 202 -40,6
Södra Savolax 696 936 -8,5 553 297 -2,8 143 639 -25,4
Norra Savolax 814 484 -2,4 713 090 -0,6 101 394 -13,8
Norra Karelen 480 900 -1,2 393 295 2,6 87 605 -15,2
Mellersta Finland 982 768 -5,8 854 109 -4,1 128 659 -15,9
Södra Österbotten 685 453 3,4 657 163 3,2 28 290 9,0
Österbotten 420 609 4,3 338 705 3,8 81 904 6,0
Mellersta Österbotten 148 862 -10,9 132 288 -10,7 16 574 -13,2
Norra Österbotten 1 585 261 -3,6 1 313 594 -3,7 271 667 -3,1
Kajanaland 967 936 -0,3 889 262 1,6 78 674 -17,6
Lappland 2 355 425 0,0 1 330 461 -1,6 1 024 964 2,3
Åland 404 764 4,1 164 978 8,8 239 786 1,0

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Tuominen 029 551 3556, Kari Keränen 029 551 3208, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 18.2.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. december 2015, Tabellbilaga 2.2. Övernattningar i alla inkvarteringsanläggningar, januari-december 2015 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 8.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2015/12/matk_2015_12_2016-02-18_tau_004_sv.html