Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 3.1. Hotellkapacitet och kapacitetsutnyttjande, december 2015

Landskap / kommun Inkvarteringsanläggningar, antal Rum, antal Kapacitetsutnyttjande av rum, % Förändring av kapacitetsutnyttjande av rum, procentenheter Genomsnittligt rumspris, euro (moms 10 % inkl.) 1) RevPAR, euro (Moms 10 % inkl.)
Hela landet 597 49 808 46,8 4,3 96,06 44,94
Fasta Finland 587 49 215 47,1 4,3 96,07 45,21
Nyland 111 14 287 56,3 7,3 99,06 55,73
    Esbo 11 1 161 45,0 5,0 82,31 37,03
    Helsingfors 52 8 623 62,7 8,8 101,32 63,51
    Vanda 11 2 237 59,0 4,7 99,59 58,80
Egentliga Finland 37 2 844 38,7 -0,7 88,90 34,42
    Åbo 18 1 904 42,0 2,3 87,15 36,62
Satakunta 24 1 113 33,2 0,5 83,02 27,56
    Björneborg 9 645 30,2 -2,6 81,33 24,59
Egentliga Tavastland 18 1 255 31,9 2,9 80,32 25,61
    Tavastehus 8 629 38,1 12,1 89,33 34,00
Birkaland 42 3 902 40,8 5,6 93,07 38,01
    Tammerfors 25 2 947 45,6 8,0 94,46 43,06
Päijänne-Tavastland 14 1 680 31,9 2,0 82,78 26,41
    Lahtis 5 559 41,1 6,8 88,13 36,21
Kymmenedalen 14 735 35,8 6,1 87,95 31,51
    Kouvola 6 425 36,9 11,4 81,22 29,97
Södra Karelen 13 1 171 36,6 3,2 88,96 32,57
    Villmanstrand 8 813 39,1 -4,3 76,31 29,85
Södra Savolax 28 1 557 33,0 3,9 77,03 25,39
    S:t Michel 8 547 41,9 7,8 79,67 33,37
Norra Savolax 28 2 305 35,1 -1,0 87,14 30,62
    Kuopio 15 1 413 39,0 -3,1 89,68 35,00
Norra Karelen 21 1 187 35,7 -0,2 81,98 29,24
    Joensuu 6 601 42,6 -4,3 84,46 36,01
Mellersta Finland 26 2 696 39,6 2,3 82,97 32,85
    Jyväskylä 11 1 358 42,3 4,1 85,67 36,24
Södra Österbotten 22 1 408 38,9 5,6 74,37 28,91
    Seinäjoki 7 609 43,5 9,1 83,31 36,23
Österbotten 21 1 157 35,2 -1,1 91,52 32,20
    Vasa 8 736 42,2 -0,7 92,20 38,92
Mellersta Österbotten 9 474 31,5 0,7 86,97 27,37
    Karleby 5 361 35,4 2,4 88,53 31,38
Norra Österbotten 49 3 348 48,2 5,6 87,90 42,39
    Kuusamo 11 795 49,4 7,8 109,27 54,03
    Uleåborg 11 1 418 56,5 5,6 86,66 48,97
Kajanaland 20 1 753 38,7 -2,0 57,98 22,45
    Kajana 6 414 30,5 1,5 79,05 24,14
    Sotkamo 6 1 095 44,4 -5,0 53,65 23,81
Lappland 90 6 343 64,4 3,6 119,75 77,15
    Rovaniemi 13 1 323 83,4 1,0 144,02 120,1
Åland 10 593 19,6 1,0 .. ..
    Mariehamn 5 404 28,1 1,3 .. ..
1) RevPar = Genomsnittlig intäkt per tillgängligtrum. Beräkningsformel: RevPar = Genomsnittligt rumspris * kapacitetsutnyttjandeav rum. [..] Uppgift alltför osäker för att anges.

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Tuominen 029 551 3556, Kari Keränen 029 551 3208, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 18.2.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. december 2015, Tabellbilaga 3.1. Hotellkapacitet och kapacitetsutnyttjande, december 2015 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 8.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2015/12/matk_2015_12_2016-02-18_tau_005_sv.html