Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 3.2. Hotellkapacitet och kapacitetsutnyttjande, januari-december 2015

Landskap / kommun Inkvarteringsanläggningar, antal Rum, antal Kapacitetsutnyttjande av rum, % Förändring av kapacitetsutnyttjande av rum, procentenheter Genomsnittligt rumspris, euro (moms 10 % inkl.) 1) RevPAR, euro (Moms 10 % inkl.)
Hela landet 613 50 770 52,4 0,9 92,06 48,19
Fasta Finland 599 49 991 52,5 0,8 92,04 48,31
Nyland 113 14 478 64,0 1,5 100,71 64,42
    Esbo 12 1 228 55,0 0,3 82,16 45,16
    Helsingfors 52 8 676 69,5 1,5 105,75 73,52
    Vanda 11 2 237 69,1 1,5 98,21 67,89
Egentliga Finland 39 2 970 53,3 -0,4 86,71 46,22
    Åbo 18 2 010 56,8 -0,4 88,60 50,31
Satakunta 25 1 155 47,0 3,4 86,12 40,51
    Björneborg 9 645 48,5 2,4 88,08 42,76
Egentliga Tavastland 18 1 329 39,0 -1,2 75,46 29,42
    Tavastehus 8 701 39,1 0,9 85,89 33,57
Birkaland 42 3 845 52,6 2,0 95,15 50,02
    Tammerfors 25 2 927 56,7 1,8 97,59 55,35
Päijänne-Tavastland 15 1 740 41,3 -3,4 81,36 33,62
    Lahtis 6 623 48,3 2,6 87,13 42,05
Kymmenedalen 16 899 42,5 -0,5 85,69 36,46
    Kouvola 7 436 42,0 0,5 81,14 34,06
Södra Karelen 15 1 354 48,1 -5,8 89,24 42,94
    Villmanstrand 8 803 55,9 -6,0 81,05 45,34
Södra Savolax 30 1 703 42,2 0,3 79,11 33,39
    S:t Michel 8 572 49,2 1,9 79,81 39,24
Norra Savolax 29 2 318 47,4 -0,2 87,04 41,29
    Kuopio 16 1 418 51,5 -0,9 90,42 46,52
Norra Karelen 22 1 212 48,2 0,3 87,46 42,14
    Joensuu 7 622 58,2 -1,1 88,89 51,75
Mellersta Finland 27 2 711 50,1 -0,5 84,28 42,26
    Jyväskylä 12 1 421 54,1 -0,6 91,10 49,26
Södra Österbotten 22 1 473 49,2 2,0 77,20 37,98
    Seinäjoki 7 584 53,1 2,6 85,58 45,42
Österbotten 22 1 234 48,7 -0,2 88,79 43,26
    Vasa 8 796 56,2 1,3 91,06 51,20
Mellersta Österbotten 9 484 42,2 -2,9 84,88 35,83
    Karleby 5 367 48,1 -4,0 86,42 41,57
Norra Österbotten 49 3 356 52,8 4,2 84,47 44,59
    Kuusamo 10 765 38,7 1,7 90,57 35,07
    Uleåborg 12 1 460 66,7 6,4 88,74 59,22
Kajanaland 20 1 776 45,6 0,3 72,77 33,21
    Kajana 6 414 39,6 3,1 78,17 30,94
    Sotkamo 6 1 107 52,4 -0,5 70,95 37,15
Lappland 86 5 955 44,7 1,0 94,68 42,31
    Rovaniemi 13 1 286 55,2 -0,1 92,34 51,02
Åland 14 780 43,0 2,5 .. ..
    Mariehamn 6 480 56,8 4,1 .. ..
1) RevPar = Genomsnittlig intäkt per tillgängligtrum. Beräkningsformel: RevPar = Genomsnittligt rumspris * kapacitetsutnyttjandeav rum. [..] Uppgift alltför osäker för att anges.

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Tuominen 029 551 3556, Kari Keränen 029 551 3208, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 18.2.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. december 2015, Tabellbilaga 3.2. Hotellkapacitet och kapacitetsutnyttjande, januari-december 2015 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 4.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2015/12/matk_2015_12_2016-02-18_tau_006_sv.html