Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 3.1. Hotellkapacitet och kapacitetsutnyttjande, januari 2016

Landskap / kommun Inkvarteringsanläggningar, antal Rum, antal Kapacitetsutnyttjande av rum, % Förändring av kapacitetsutnyttjande av rum, procentenheter Genomsnittligt rumspris, euro (moms 10 % inkl.) 1) RevPAR, euro (Moms 10 % inkl.)
Hela landet 594 49 408 45,5 1,1 92,40 42,05
Fasta Finland 584 48 795 45,8 1,1 92,40 42,30
Nyland 109 13 963 58,6 5,3 98,18 57,51
    Esbo 11 1 167 49,6 1,9 74,36 36,87
    Helsingfors 52 8 491 62,4 5,5 102,75 64,15
    Vanda 11 2 237 68,6 8,2 96,22 66,01
Egentliga Finland 37 2 672 41,1 1,4 83,89 34,47
    Åbo 18 1 767 45,6 6,5 84,75 38,64
Satakunta 24 1 117 36,5 -1,7 79,39 28,94
    Björneborg 9 646 33,2 -6,0 81,13 26,91
Egentliga Tavastland 18 1 288 33,3 -1,4 75,68 25,17
    Tavastehus 8 666 36,5 5,5 83,54 30,52
Birkaland 41 3 806 38,3 -2,4 91,49 35,06
    Tammerfors 24 2 884 42,9 0,6 92,39 39,63
Päijänne-Tavastland 13 1 583 38,0 1,9 82,35 31,25
    Lahtis 6 770 45,4 2,8 80,63 36,62
Kymmenedalen 14 797 38,2 1,3 89,88 34,33
    Kouvola 5 394 35,0 2,0 82,70 28,93
Södra Karelen 13 1 252 40,1 -0,2 95,26 38,18
    Villmanstrand 8 815 44,1 -4,4 83,58 36,88
Södra Savolax 28 1 537 33,8 0,6 68,80 23,28
    S:t Michel 8 545 43,2 3,4 72,91 31,47
Norra Savolax 29 2 269 36,2 -2,9 86,42 31,27
    Kuopio 16 1 379 42,0 -4,8 87,84 36,88
Norra Karelen 21 1 187 34,9 -3,3 82,22 28,68
    Joensuu 6 601 41,8 -5,2 84,41 35,27
Mellersta Finland 26 2 696 43,2 -1,0 84,04 36,33
    Jyväskylä 11 1 358 49,5 4,3 89,52 44,33
Södra Österbotten 23 1 441 35,8 -6,1 69,62 24,94
    Seinäjoki 7 607 41,9 -4,6 77,78 32,63
Österbotten 21 1 184 35,3 -5,1 89,98 31,80
    Vasa 8 751 43,1 -3,2 92,99 40,05
Mellersta Österbotten 9 474 30,0 -3,0 82,06 24,62
    Karleby 5 361 33,2 -2,5 86,34 28,65
Norra Österbotten 50 3 414 42,1 -0,2 85,84 36,13
    Kuusamo 11 794 42,0 -1,0 89,65 37,67
    Uleåborg 11 1 475 48,2 -3,7 87,72 42,27
Kajanaland 19 1 797 37,1 -2,4 73,82 27,37
    Kajana 6 414 27,8 -4,2 80,38 22,32
    Sotkamo 6 1 137 42,8 -3,0 75,45 32,32
Lappland 89 6 318 51,3 2,3 106,36 54,53
    Rovaniemi 13 1 324 66,6 -0,9 120,05 79,91
Åland 10 613 19,7 0,2 .. ..
    Mariehamn 5 404 29,9 2,5 .. ..
1) RevPar = Genomsnittlig intäkt per tillgängligtrum. Beräkningsformel: RevPar = Genomsnittligt rumspris * kapacitetsutnyttjandeav rum. [..] Uppgift alltför osäker för att anges.

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Tuominen 029 551 3556, Ossi Nurmi 029 551 2984, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 17.3.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. januari 2016, Tabellbilaga 3.1. Hotellkapacitet och kapacitetsutnyttjande, januari 2016 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 6.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2016/01/matk_2016_01_2016-03-17_tau_003_sv.html