Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1.1. Inkvarteringsanläggningarnas kapacitet och kapacitetsutnyttjande, maj 2016

Landskap Inkvarteringsanläggningar, antal Rum, antal Kapacitetsutnyttjande av rum, % Förändring av kapacitetsutnyttjande av rum, procentenheter Genomsnittligt övernattings pris, euro (moms 10 % inkl.)
Hela landet 1 178 59 517 45,5 1,0 58,48
Fasta Finland 1 106 57 840 45,8 1,0 58,60
Nyland 143 14 668 67,9 1,8 72,27
Egentliga Finland 81 3 878 50,1 0,1 56,23
Satakunta 42 1 547 44,8 2,3 63,70
Egentliga Tavastland 32 1 677 37,4 4,3 48,92
Birkaland 76 4 635 45,1 -0,0 55,78
Päijänne-Tavastland 35 1 809 41,9 8,0 43,87
Kymmenedalen 29 1 103 43,7 3,6 51,76
Södra Karelen 37 1 844 39,4 -3,3 43,27
Södra Savolax 79 2 229 35,2 4,0 41,03
Norra Savolax 54 2 739 41,0 3,3 56,00
Norra Karelen 57 1 549 34,5 -3,5 50,69
Mellersta Finland 55 3 162 40,3 0,6 54,23
Södra Österbotten 49 1 985 42,5 4,4 44,86
Österbotten 34 1 400 45,7 5,5 62,26
Mellersta Österbotten 17 594 46,3 7,4 61,52
Norra Österbotten 101 4 359 39,1 -2,8 51,14
Kajanaland 39 2 207 28,8 1,8 23,12
Lappland 146 6 455 17,8 -2,2 44,02
Åland 72 1 677 35,0 1,7 .. 1)
1) [..] Uppgift alltför osäker för att anges.

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Tuominen 029 551 3556, Kari Keränen 029 551 3208, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 14.7.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. maj 2016, Tabellbilaga 1.1. Inkvarteringsanläggningarnas kapacitet och kapacitetsutnyttjande, maj 2016 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 1.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2016/05/matk_2016_05_2016-07-14_tau_001_sv.html