Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1.2. Inkvarteringsanläggningarnas kapacitet och kapacitetsutnyttjande, januari-maj 2016

Landskap Inkvarteringsanläggningar, antal Rum, antal Kapacitetsutnyttjande av rum, % Förändring av kapacitetsutnyttjande av rum, procentenheter Genomsnittligt övernattings pris, euro (moms 10 % inkl.)
Hela landet 1 095 58 082 47,1 1,6 54,55
Fasta Finland 1 055 56 965 47,5 1,6 54,56
Nyland 139 14 362 61,0 3,9 69,21
Egentliga Finland 67 3 515 45,0 1,3 52,59
Satakunta 39 1 435 37,7 1,4 57,61
Egentliga Tavastland 30 1 521 35,5 3,9 47,54
Birkaland 69 4 402 45,3 0,3 54,66
Päijänne-Tavastland 32 1 754 40,4 3,1 50,53
Kymmenedalen 26 1 016 36,0 1,3 56,28
Södra Karelen 33 1 701 37,8 -2,7 43,37
Södra Savolax 76 2 165 33,9 3,4 41,19
Norra Savolax 51 2 621 42,9 -0,8 50,96
Norra Karelen 51 1 467 34,8 -6,5 51,76
Mellersta Finland 49 3 048 44,8 0,8 51,31
Södra Österbotten 46 1 719 40,4 1,6 44,66
Österbotten 29 1 299 42,3 -0,6 62,23
Mellersta Österbotten 15 553 39,3 1,9 59,21
Norra Österbotten 99 4 357 45,9 -0,9 45,40
Kajanaland 40 2 219 42,5 0,8 25,58
Lappland 163 7 812 48,5 2,7 50,43
Åland 40 1 117 25,1 1,1 .. 1)
1) [..] Uppgift alltför osäker för att anges.

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Tuominen 029 551 3556, Kari Keränen 029 551 3208, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 14.7.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. maj 2016, Tabellbilaga 1.2. Inkvarteringsanläggningarnas kapacitet och kapacitetsutnyttjande, januari-maj 2016 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 9.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2016/05/matk_2016_05_2016-07-14_tau_002_sv.html