Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 2.1. Övernattningar i alla inkvarteringsanläggningar, maj 2016

Landskap Alla övernattningar, antal Förändring av alla övernattningar, % Övernattningarna av finländska turister, antal Förändring av övernattingarna av finländska turister, % Övernattningarna av utländska turister, antal Förändring av övernattingarna av utländska turister, %
Hela landet 1 346 377 -0,2 972 757 1,2 373 620 -3,8
Fasta Finland 1 300 909 -0,8 952 767 0,8 348 142 -5,1
Nyland 461 159 -1,4 249 706 -1,0 211 453 -1,8
Egentliga Finland 95 299 4,2 75 202 1,1 20 097 17,7
Satakunta 29 485 0,3 22 702 -2,3 6 783 10,1
Egentliga Tavastland 33 735 10,2 30 379 13,8 3 356 -14,2
Birkaland 107 390 -3,4 89 774 -3,5 17 616 -2,9
Päijänne-Tavastland 50 462 14,8 43 711 13,5 6 751 24,2
Kymmenedalen 26 044 -15,6 21 825 -5,2 4 219 -46,3
Södra Karelen 39 468 -13,4 27 930 -1,2 11 538 -33,2
Södra Savolax 43 122 -8,1 35 004 -1,5 8 118 -28,7
Norra Savolax 52 657 1,7 45 273 -0,4 7 384 17,4
Norra Karelen 30 011 -5,5 25 776 -4,8 4 235 -9,8
Mellersta Finland 57 061 -2,0 49 701 -4,1 7 360 14,3
Södra Österbotten 50 533 10,8 47 708 10,2 2 825 22,8
Österbotten 29 919 13,7 23 563 9,5 6 356 32,2
Mellersta Österbotten 12 523 20,9 11 607 22,0 916 9,0
Norra Österbotten 84 859 -7,8 72 124 -4,1 12 735 -24,0
Kajanaland 44 533 14,0 41 940 12,9 2 593 34,8
Lappland 52 649 -11,1 38 842 -0,4 13 807 -31,8
Åland 45 468 19,9 19 990 21,7 25 478 18,6

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Tuominen 029 551 3556, Kari Keränen 029 551 3208, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 14.7.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. maj 2016, Tabellbilaga 2.1. Övernattningar i alla inkvarteringsanläggningar, maj 2016 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 9.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2016/05/matk_2016_05_2016-07-14_tau_003_sv.html