Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 2.2. Övernattningar i alla inkvarteringsanläggningar, januari-maj 2016

Landskap Alla övernattningar, antal Förändring av alla övernattningar, % Övernattningarna av finländska turister, antal Förändring av övernattingarna av finländska turister, % Övernattningarna av utländska turister, antal Förändring av övernattingarna av utländska turister, %
Hela landet 7 184 777 2,6 5 126 194 2,0 2 058 583 4,2
Fasta Finland 7 100 534 2,6 5 088 887 1,9 2 011 647 4,3
Nyland 1 948 779 3,8 1 097 186 2,2 851 593 5,8
Egentliga Finland 378 794 2,7 308 844 2,6 69 950 3,0
Satakunta 116 515 6,6 91 116 5,8 25 399 9,4
Egentliga Tavastland 131 804 4,5 118 292 5,0 13 512 0,5
Birkaland 508 569 0,7 437 922 -0,8 70 647 10,7
Päijänne-Tavastland 207 191 2,2 177 060 2,1 30 131 2,9
Kymmenedalen 83 446 -16,7 68 154 -4,5 15 292 -46,9
Södra Karelen 188 529 -7,0 132 397 1,5 56 132 -22,5
Södra Savolax 183 920 -1,7 152 553 1,7 31 367 -15,5
Norra Savolax 304 740 2,4 269 957 4,3 34 783 -10,4
Norra Karelen 134 131 -12,5 114 690 -2,0 19 441 -46,3
Mellersta Finland 361 873 1,6 311 248 1,8 50 625 0,5
Södra Österbotten 196 279 3,7 181 642 0,5 14 637 71,3
Österbotten 126 566 -0,6 101 197 0,4 25 369 -4,4
Mellersta Österbotten 48 104 6,4 44 179 8,4 3 925 -12,5
Norra Österbotten 619 377 -0,3 508 190 0,1 111 187 -2,0
Kajanaland 399 485 1,0 359 618 -0,9 39 867 22,9
Lappland 1 162 432 10,1 614 642 6,1 547 790 14,9
Åland 84 243 7,7 37 307 15,8 46 936 1,9

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Tuominen 029 551 3556, Kari Keränen 029 551 3208, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 14.7.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. maj 2016, Tabellbilaga 2.2. Övernattningar i alla inkvarteringsanläggningar, januari-maj 2016 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 9.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2016/05/matk_2016_05_2016-07-14_tau_004_sv.html