Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 3.1. Hotellkapacitet och kapacitetsutnyttjande, maj 2016

Landskap / kommun Inkvarteringsanläggningar, antal Rum, antal Kapacitetsutnyttjande av rum, % Förändring av kapacitetsutnyttjande av rum, procentenheter Genomsnittligt rumspris, euro (moms 10 % inkl.) 1) RevPAR, euro (Moms 10 % inkl.)
Hela landet 588 48 599 51,4 1,5 94,10 48,36
Fasta Finland 570 47 663 51,5 1,5 94,08 48,43
Nyland 111 14 216 69,2 2,5 107,57 74,41
    Esbo 11 1 178 56,4 -2,5 87,00 49,08
    Helsingfors 53 8 706 75,1 4,6 113,98 85,60
    Vanda 11 2 236 72,2 -2,5 102,45 73,97
Egentliga Finland 38 2 890 57,8 1,6 87,26 50,42
    Åbo 19 1 987 63,1 2,4 89,36 56,38
Satakunta 25 1 184 51,0 0,5 86,78 44,22
    Björneborg 9 647 44,3 -3,5 91,49 40,49
Egentliga Tavastland 17 1 337 43,7 5,1 74,18 32,40
    Tavastehus 8 711 42,2 1,9 83,47 35,18
Birkaland 41 3 811 49,2 0,3 95,22 46,88
    Tammerfors 24 2 885 54,3 -0,2 99,45 53,97
Päijänne-Tavastland 13 1 584 44,9 8,5 90,48 40,61
    Lahtis 6 770 54,4 9,7 86,72 47,19
Kymmenedalen 14 785 49,4 5,3 92,54 45,71
    Kouvola 6 409 42,2 -4,7 84,06 35,43
Södra Karelen 14 1 299 46,1 -3,4 84,95 39,15
    Villmanstrand 8 815 58,1 -1,7 81,03 47,04
Södra Savolax 28 1 504 41,5 4,6 71,29 29,60
    S:t Michel 8 521 49,1 4,6 80,13 39,32
Norra Savolax 30 2 323 45,6 4,9 89,11 40,68
    Kuopio 17 1 433 50,8 4,8 91,90 46,67
Norra Karelen 22 1 194 39,6 -4,1 86,60 34,28
    Joensuu 6 601 50,1 -7,0 89,26 44,69
Mellersta Finland 26 2 695 43,9 0,5 80,84 35,51
    Jyväskylä 11 1 357 51,8 1,0 91,91 47,65
Södra Österbotten 24 1 469 50,3 5,8 78,86 39,68
    Seinäjoki 7 606 55,9 8,6 94,15 52,64
Österbotten 21 1 174 51,9 7,3 92,70 48,07
    Vasa 7 727 59,6 12,2 96,67 57,63
Mellersta Österbotten 10 517 50,6 8,6 84,33 42,71
    Karleby 5 361 62,7 15,1 87,06 54,59
Norra Österbotten 49 3 271 47,1 -3,7 85,36 40,20
    Kuusamo 10 778 22,4 -0,1 67,98 15,25
    Uleåborg 11 1 404 61,0 -3,4 101,10 61,69
Kajanaland 18 1 765 31,3 -0,9 49,43 15,47
    Kajana 6 414 38,9 7,3 78,65 30,62
    Sotkamo 6 1 131 31,1 -3,7 33,95 10,54
Lappland 69 4 645 21,6 -3,2 74,36 16,03
    Rovaniemi 11 1 182 33,1 -8,2 74,91 24,76
Åland 18 936 47,1 0,6 .. ..
    Mariehamn 8 572 59,0 -5,2 .. ..
1) RevPar = Genomsnittlig intäkt per tillgängligtrum. Beräkningsformel: RevPar = Genomsnittligt rumspris * kapacitetsutnyttjandeav rum. [..] Uppgift alltför osäker för att anges.

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Tuominen 029 551 3556, Kari Keränen 029 551 3208, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 14.7.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. maj 2016, Tabellbilaga 3.1. Hotellkapacitet och kapacitetsutnyttjande, maj 2016 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 9.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2016/05/matk_2016_05_2016-07-14_tau_005_sv.html