Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 3.2. Hotellkapacitet och kapacitetsutnyttjande, januari-maj 2016

Landskap / kommun Inkvarteringsanläggningar, antal Rum, antal Kapacitetsutnyttjande av rum, % Förändring av kapacitetsutnyttjande av rum, procentenheter Genomsnittligt rumspris, euro (moms 10 % inkl.) 1) RevPAR, euro (Moms 10 % inkl.)
Hela landet 595 49 282 51,1 1,9 94,34 48,20
Fasta Finland 582 48 544 51,4 2,0 94,34 48,44
Nyland 110 13 965 62,1 4,2 102,21 63,44
    Esbo 11 1 174 51,6 0,9 83,85 43,30
    Helsingfors 52 8 481 66,3 5,0 106,92 70,90
    Vanda 11 2 237 70,8 3,4 101,48 71,89
Egentliga Finland 37 2 739 50,4 2,6 85,03 42,89
    Åbo 18 1 840 55,4 5,3 87,05 48,20
Satakunta 24 1 138 43,6 -0,0 82,38 35,90
    Björneborg 9 646 40,4 -4,5 84,73 34,19
Egentliga Tavastland 17 1 296 39,8 4,3 74,33 29,60
    Tavastehus 8 684 39,4 5,6 82,94 32,66
Birkaland 41 3 808 47,9 0,5 94,90 45,41
    Tammerfors 24 2 885 52,6 2,0 96,82 50,89
Päijänne-Tavastland 13 1 583 42,7 3,0 90,19 38,49
    Lahtis 6 770 51,1 3,2 87,30 44,62
Kymmenedalen 13 738 42,9 4,4 89,70 38,44
    Kouvola 5 400 39,3 1,0 81,98 32,22
Södra Karelen 14 1 279 42,4 -1,8 88,55 37,51
    Villmanstrand 8 815 50,1 -4,2 81,73 40,94
Södra Savolax 28 1 510 40,6 4,8 70,46 28,58
    S:t Michel 8 521 47,5 4,6 76,20 36,23
Norra Savolax 30 2 308 45,7 0,1 90,39 41,35
    Kuopio 17 1 416 52,2 0,6 93,29 48,71
Norra Karelen 22 1 198 38,6 -7,3 86,60 33,41
    Joensuu 6 601 48,0 -10,7 86,97 41,72
Mellersta Finland 26 2 662 48,8 1,3 91,27 44,56
    Jyväskylä 11 1 324 56,3 6,2 95,17 53,53
Södra Österbotten 23 1 443 45,3 1,1 73,88 33,46
    Seinäjoki 7 606 51,8 3,1 82,82 42,89
Österbotten 21 1 182 45,6 -0,3 91,20 41,57
    Vasa 7 741 54,1 1,6 94,24 51,00
Mellersta Österbotten 9 491 41,8 2,6 82,19 34,39
    Karleby 5 361 47,2 3,3 87,56 41,30
Norra Österbotten 50 3 357 50,5 -1,4 92,52 46,72
    Kuusamo 11 791 46,5 1,6 104,30 48,54
    Uleåborg 11 1 433 59,4 -2,6 97,95 58,16
Kajanaland 19 1 796 45,6 1,2 62,38 28,43
    Kajana 6 414 39,1 3,6 80,01 31,30
    Sotkamo 6 1 142 52,6 0,2 57,70 30,37
Lappland 86 6 050 52,3 2,1 106,15 55,54
    Rovaniemi 12 1 268 62,2 3,0 105,55 65,63
Åland 13 738 31,5 0,4 .. ..
    Mariehamn 6 476 43,1 -1,3 .. ..
1) RevPar = Genomsnittlig intäkt per tillgängligtrum. Beräkningsformel: RevPar = Genomsnittligt rumspris * kapacitetsutnyttjandeav rum. [..] Uppgift alltför osäker för att anges.

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Tuominen 029 551 3556, Kari Keränen 029 551 3208, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 14.7.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. maj 2016, Tabellbilaga 3.2. Hotellkapacitet och kapacitetsutnyttjande, januari-maj 2016 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 1.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2016/05/matk_2016_05_2016-07-14_tau_006_sv.html