Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 4.1. Övernattningar på hotell, maj 2016

Landskap / kommun Alla övernattningar, antal Förändring av alla övernattningar, % Övernattningarna av finländska turister, antal Förändring av övernattingarna av finländska turister, % Övernattningarna av utländska turister, antal Förändring av övernattingarna av utländska turister, %
Hela landet 1 135 345 -0,0 808 059 -0,1 327 286 0,2
Fasta Finland 1 110 539 -0,1 794 889 -0,3 315 650 0,3
Nyland 439 376 2,3 233 007 0,6 206 369 4,2
    Esbo 29 145 -9,7 19 160 -6,4 9 985 -15,5
    Helsingfors 288 532 7,3 128 662 5,7 159 870 8,6
    Vanda 73 331 -2,1 45 956 -1,9 27 375 -2,3
Egentliga Finland 77 525 2,6 62 120 -1,2 15 405 21,3
    Åbo 56 219 4,0 43 206 -3,3 13 013 38,6
Satakunta 23 321 0,2 17 024 -1,8 6 297 6,2
    Björneborg 11 406 -11,6 9 435 -12,1 1 971 -9,3
Egentliga Tavastland 28 394 8,1 25 159 12,3 3 235 -16,4
    Tavastehus 14 433 5,7 13 338 13,1 1 095 -41,1
Birkaland 89 580 -2,9 74 376 -3,9 15 204 1,9
    Tammerfors 73 003 -2,5 58 854 -3,1 14 149 -0,1
Päijänne-Tavastland 37 241 9,9 31 193 4,6 6 048 48,8
    Lahtis 18 864 10,4 14 305 2,8 4 559 44,1
Kymmenedalen 16 028 -14,0 13 288 -5,0 2 740 -41,1
    Kouvola 7 713 -15,7 6 507 -13,1 1 206 -27,2
Södra Karelen 32 425 -13,3 22 755 -3,8 9 670 -29,6
    Villmanstrand 24 564 4,7 18 867 12,3 5 697 -14,5
Södra Savolax 29 871 -3,1 26 761 1,0 3 110 -28,3
    S:t Michel 12 131 4,7 10 680 8,1 1 451 -14,8
Norra Savolax 45 689 5,0 39 616 1,5 6 073 34,8
    Kuopio 29 133 3,6 24 505 -3,2 4 628 64,4
Norra Karelen 23 039 -10,9 19 859 -12,6 3 180 1,2
    Joensuu 12 599 -14,8 10 179 -19,5 2 420 12,6
Mellersta Finland 51 891 -0,4 45 308 -1,3 6 583 6,2
    Jyväskylä 28 732 -7,1 24 004 -8,6 4 728 1,5
Södra Österbotten 38 368 11,6 36 060 11,0 2 308 22,4
    Seinäjoki 14 936 29,6 13 434 31,6 1 502 14,5
Österbotten 26 120 14,6 20 116 11,2 6 004 27,8
    Vasa 17 793 12,7 13 335 13,3 4 458 10,8
Mellersta Österbotten 10 460 26,9 9 731 30,6 729 -8,0
    Karleby 8 705 27,1 8 096 29,8 609 -0,3
Norra Österbotten 66 699 -8,9 56 190 -8,0 10 509 -13,1
    Kuusamo 7 867 -6,1 6 575 4,5 1 292 -37,9
    Uleåborg 38 407 -11,9 32 192 -12,4 6 215 -8,8
Kajanaland 35 705 -0,7 34 425 -0,4 1 280 -7,2
    Kajana 6 199 16,0 5 714 26,4 485 -41,2
    Sotkamo 27 952 -2,7 27 243 -4,4 709 194,2
Lappland 38 807 -19,6 27 901 -9,1 10 906 -37,9
    Rovaniemi 16 724 -24,3 12 628 -7,2 4 096 -51,7
Åland 24 806 6,6 13 170 18,0 11 636 -3,8
    Mariehamn 17 434 -1,2 10 020 9,8 7 414 -13,0

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Tuominen 029 551 3556, Kari Keränen 029 551 3208, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 14.7.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. maj 2016, Tabellbilaga 4.1. Övernattningar på hotell, maj 2016 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 9.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2016/05/matk_2016_05_2016-07-14_tau_007_sv.html