Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 14.7.2016

Kotimaisten matkailijoiden yöpymiset lisääntyivät 1,2 prosenttia toukokuussa 2016

Kotimaisten matkailijoiden yöpymiset lisääntyivät toukokuussa 1,2 prosenttia viime vuodesta ja heille tilastoitiin Suomen majoitusliikkeissä lähes 973 000 yöpymisvuorokautta. Sitä vastoin ulkomaisten matkailijoiden yöpymiset vähenivät 3,8 prosenttia ja he yöpyivät majoitusliikkeissä vajaat 374 000 kertaa. Kaikkiaan Suomen majoitusliikkeissä kirjattiin runsaat 1,3 miljoonaa yöpymisvuorokautta toukokuussa 2016, mikä oli lähes saman verran kuin toukokuussa 2015, sillä yöpymisten kokonaisvähennys oli ainoastaan 0,2 prosenttia. Luvut ovat Tilastokeskuksen majoitustilaston ennakkotietoja ja ne on kerätty majoitusliikkeiltä, joissa on vähintään 20 vuodepaikkaa tai sähköpistokkeella varustettua matkailuvaunupaikkaa.

Yöpymisten muutos toukokuussa 2016/2015, %

Yöpymisten muutos toukokuussa 2016/2015, %

Ruotsalaiset olivat huhtikuun tapaan myöskin toukokuussa suurin ulkomaisten matkailijoiden ryhmä Suomen majoitusliikkeissä lähes 50 000 yöpymisellään. Heidän yöpymisensä lisääntyivät 2,4 prosenttia viime vuodesta. Venäläiset olivat seuraavana. Venäläisten yöpymiset vähenivät jälleen jyrkästi toukokuussa. Heille kirjattiin Suomen majoitusliikkeissä vajaat 39 000 yöpymisvuorokautta, mikä oli 35,3 prosenttia vähemmän kuin toukokuussa 2015. Saksalaiset olivat kolmantena 36 000 yöpymisellä, mikä oli 0,7 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Yhdysvaltalaisten yöpymiset lisääntyivät 15,0 prosenttia viime vuodesta ja heille kirjattiin majoitusliikkeissä 21 000 yöpymistä. Yli 20 000 yöpymiseen ylsivät myös britit, vaikka vähennystä viime vuoden toukokuuhun verrattuna oli 10,3 prosenttia.

Matkailu Aasiasta on kasvanut koko kuluvan vuoden ja myöskin toukokuussa suurimmat kasvuprosentit tulivat Kiinasta ja Japanista. Kiinalaisten yöpymiset kohosivat lähes 17 000 vuorokauteen, mikä oli viidenneksen enemmän kuin toukokuussa 2015. Japanilaisille kirjattiin majoitusliikkeissä runsaat 14 000 yöpymistä. Määrä oli 29,8 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Virolaisten yöpymisiä tilastoitiin lähes 15 000 vuorokautta, vaikka vähennystä viime vuodesta oli 6,0 prosenttia. Norjalaisten yöpymiset kohosivat lähes 12 000 vuorokauteen, mikä oli 2,9 prosenttia enemmän kuin toukokuussa 2015.

Tärkeimmistä Suomeen suuntautuvista matkailijamaista espanjalaisten ja hollantilaisten yöpymiset vähenivät venäläisten lisäksi voimakkaasti toukokuussa 2016. Espanjalaisille kirjattiin majoitusliikkeissä vajaat 5 700 vuorokautta, mikä oli 16,7 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin. Hollantilaisten yöpymiset vähenivät 11,8 prosenttia ja niitä tilastoitiin 8 700 yöpymisvuorokautta.

Maakunnittain yöpymisten kokonaismäärä majoitusliikkeissä kasvoi toukokuussa eniten Keski-Pohjanmaalla, 20,9 prosenttia ja Ahvenanmaalla, 19,9 prosenttia. Päijät-Hämeessä kasvua oli 14,8 prosenttia. Pohjanmaalla ja Kainuussa yöpymiset lisääntyivät noin 14 prosenttia kummassakin. Suurin yöpymisten vähennys mitattiin Kymenlaaksossa, 15,6 prosenttia ja Etelä-Karjalassa yöpymisiä kirjattiin 13,4 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin. Koko maan osalta yöpymiset säilyivät viime vuoden tasolla.

Yöpymisten muutos maakunnittain toukokuussa 2016/2015, %

Yöpymisten muutos maakunnittain toukokuussa 2016/2015, %

Yöpymiset hotelleissa säilyivät viime vuoden tasolla toukokuussa

Hotelliyöpymisten kokonaismäärä oli runsaat 1,1 miljoonaa vuorokautta toukokuussa 2016, mikä oli saman verran kuin vuotta aiemmin. Myös koti- ja ulkomaisten matkailijoiden yöpymiset säilyivät viime vuoden tasolla. Kotimaisille matkailijoille tilastoitiin 808 000 yöpymisvuorokautta ja ulkomaisille matkailijoille yöpymisiä kertyi hotelleissa runsas 327 000 vuorokautta.

Hotellihuoneiden käyttöaste koko maassa oli toukokuussa 51,4 prosenttia. Vuotta aiemmin se oli 49,9 prosenttia. Maakunnista korkeimmat hotellihuoneiden käyttöasteet mitattiin Uudellamaalla, 69,2 prosenttia ja Varsinais-Suomessa, 57,8 prosenttia. Vantaalla hotellihuoneiden käyttöaste kohosi 72,2 prosenttiin ja Turussa 63,1 prosenttiin. Helsingin hotellihuoneiden käyttöaste oli 75,1 prosenttia.

Hotellihuoneen toteutunut keskihinta toukokuussa oli koko maan osalta 94,10 euroa vuorokaudelta. Vuotta aiemmin se oli 90,53 euroa.

Hotellihuoneiden kuukausittainen käyttöaste ja keskihinta

Hotellihuoneiden kuukausittainen käyttöaste ja keskihinta

Yöpymisten kokonaismäärä kaikissa majoitusliikkeissä kasvoi 2,6 prosenttia tammi-toukokuussa

Suomen majoitusliikkeissä yövyttiin lähes 7,2 miljoonaa kertaa tammi-toukokuussa 2016. Määrä oli 2,6 prosenttia enemmän kuin viime vuoden vastaavana ajanjaksona. Ulkomaisten matkailijoiden yöpymiset lisääntyivät 4,2 prosenttia ja kotimaisten matkailijoiden yöpymiset 2,0 prosenttia. Kotimaisille matkailijoille kirjattiin majoitusliikkeissä runsas 5,1 miljoonaa yöpymisvuorokautta ja ulkomaisille matkailijoille lähes 2,1 miljoonaa vuorokautta.

Venäjää lukuunottamatta kaikkien tärkeimpien Suomeen suuntautuvien matkailijamaiden yöpymiset lisääntyivät tammi-toukokuussa 2016. Venäläisten yöpymisiä kirjattiin Suomen majoitusliikkeissä 290 000 vuorokautta, mikä oli 19,1 prosenttia vähemmän kuin viime vuoden vastaavana ajanjaksona. He olivat kuitenkin ylivoimaisesti suurin matkailijaryhmä tammi-toukokuussa, kun seuraavana olivat saksalaiset, joille kirjattiin runsas 188 000 yöpymisvuorokautta. Saksalaisten yöpymiset lisääntyivät 2,4 prosenttia. Kolmantena olivat ruotsalaiset ja britit, joille kirjattiin majoitusliikkeissä 165 000–166 000 yöpymistä. Brittien yöpymiset lisääntyivät 1,5 prosenttia, kun taas ruotsalaisten yöpymiset lisääntyivät ainoastaan 0,3 prosenttia viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna.

Ranskalaiset yöpyivät majoitusliikkeissä lähes 128 000 kertaa. Heidän yöpymisensä lisääntyivät 11,4 prosenttia tammi-toukokuussa. Hollantilaisten ja espanjalaisten yöpymiset lisääntyivät noin 17 prosenttia kumpikin. Hollantilaiset yöpyivät majoitusliikkeissä runsaat 86 000 kertaa, kun taas espanjalaisten yöpymisiä kirjattiin vajaat 38 000 vuorokautta. Virolaisille tilastoitiin 76 500 yöpymistä ja kasvua viimevuodesta oli 1,3 prosenttia. Yhdysvaltalaiset ja japanilaiset yöpyivät majoitusliikkeissä 71 000 kertaa kumpikin. Yhdysvaltalaisten yöpymiset lisääntyivät 11,9 prosenttia ja japanilaisten yöpymiset 13,6 prosenttia viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna.

Tärkeimmistä Suomeen suuntautuvista matkailijamaista kiinalaisten yöpymiset lisääntyivät tammi-toukokuussa eniten. Kiinalaisten yöpymisten määrä kohosi 59 000 vuorokauteen, mikä oli 30,7 prosenttia enemmän kuin vastaavana ajanjaksona vuotta aiemmin.

Yöpymisten muutos tammi-toukokuu 2016/2015, %

Yöpymisten muutos tammi-toukokuu 2016/2015, %

Lähde: Majoitustilasto. Tilastokeskus

Lisätietoja: Marjut Tuominen 029 551 3556, Kari Keränen 029 551 3208, liikenne.matkailu@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Mari Ylä-Jarkko

Julkaisu pdf-muodossa (382,8 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 14.7.2016

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Majoitustilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-6309. toukokuu 2016. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 3.3.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/matk/2016/05/matk_2016_05_2016-07-14_tie_001_fi.html