Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1.1. Inkvarteringsanläggningarnas kapacitet och kapacitetsutnyttjande, juli 2016

Landskap Inkvarteringsanläggningar, antal Rum, antal Kapacitetsutnyttjande av rum, % Förändring av kapacitetsutnyttjande av rum, procentenheter Genomsnittligt övernattings pris, euro (moms 10 % inkl.)
Hela landet 1 337 65 563 59,0 1,4 41,66
Fasta Finland 1 261 63 817 58,8 1,5 41,90
Nyland 150 15 169 71,7 2,8 53,14
Egentliga Finland 93 4 178 68,9 2,0 43,04
Satakunta 43 1 552 63,6 8,2 41,70
Egentliga Tavastland 33 1 816 42,1 4,6 40,84
Birkaland 79 4 752 62,8 -3,0 39,82
Päijänne-Tavastland 38 1 950 42,4 0,3 33,79
Kymmenedalen 31 1 125 57,1 9,8 36,36
Södra Karelen 41 2 032 61,6 1,8 33,93
Södra Savolax 98 3 188 59,9 1,2 39,30
Norra Savolax 56 2 876 56,5 -2,2 39,31
Norra Karelen 65 1 848 55,2 -4,4 32,29
Mellersta Finland 62 3 642 57,9 -0,2 64,20
Södra Österbotten 54 1 998 68,8 8,2 40,33
Österbotten 40 1 571 54,7 -0,9 35,78
Mellersta Österbotten 21 726 47,8 1,6 34,34
Norra Österbotten 115 4 870 53,2 -0,2 33,44
Kajanaland 46 2 351 55,4 -0,4 22,62
Lappland 196 8 173 38,5 2,3 28,01
Åland 76 1 746 66,1 -4,1 .. 1)
1) [..] Uppgift alltför osäker för att anges.

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Tuominen 029 551 3556, Kari Keränen 029 551 3208, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 15.9.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. juli 2016, Tabellbilaga 1.1. Inkvarteringsanläggningarnas kapacitet och kapacitetsutnyttjande, juli 2016 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 2.3.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2016/07/matk_2016_07_2016-09-15_tau_001_sv.html