Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 2.1. Övernattningar i alla inkvarteringsanläggningar, juli 2016

Landskap Alla övernattningar, antal Förändring av alla övernattningar, % Övernattningarna av finländska turister, antal Förändring av övernattingarna av finländska turister, % Övernattningarna av utländska turister, antal Förändring av övernattingarna av utländska turister, %
Hela landet 2 986 953 1,3 2 275 872 3,7 711 081 -5,6
Fasta Finland 2 858 616 1,3 2 227 533 3,7 631 083 -6,3
Nyland 658 795 -1,4 344 309 -2,3 314 486 -0,4
Egentliga Finland 229 525 7,8 194 988 8,6 34 537 3,6
Satakunta 90 265 3,8 84 342 4,7 5 923 -7,1
Egentliga Tavastland 56 322 9,2 52 405 11,3 3 917 -12,5
Birkaland 220 564 -4,5 196 083 -1,4 24 481 -23,7
Päijänne-Tavastland 64 009 -2,6 54 099 4,9 9 910 -29,9
Kymmenedalen 54 267 -2,4 47 467 7,9 6 800 -41,4
Södra Karelen 102 556 10,7 79 894 18,1 22 662 -9,3
Södra Savolax 155 540 -3,2 127 347 -3,1 28 193 -3,6
Norra Savolax 122 485 -1,7 109 060 1,1 13 425 -19,9
Norra Karelen 85 855 -8,0 75 583 -1,3 10 272 -38,4
Mellersta Finland 152 113 1,5 129 960 1,0 22 153 4,3
Södra Österbotten 155 638 8,4 151 744 8,0 3 894 27,9
Österbotten 68 785 -24,9 56 638 -20,6 12 147 -40,1
Mellersta Österbotten 31 338 14,3 29 244 19,0 2 094 -26,4
Norra Österbotten 251 424 9,3 220 730 12,8 30 694 -10,8
Kajanaland 110 955 0,9 102 406 0,9 8 549 0,8
Lappland 248 180 9,6 171 234 15,2 76 946 -1,2
Åland 128 337 1,2 48 339 2,8 79 998 0,3

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Tuominen 029 551 3556, Kari Keränen 029 551 3208, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 15.9.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. juli 2016, Tabellbilaga 2.1. Övernattningar i alla inkvarteringsanläggningar, juli 2016 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 2.3.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2016/07/matk_2016_07_2016-09-15_tau_003_sv.html