Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 2.2. Övernattningar i alla inkvarteringsanläggningar, januari-juli 2016

Landskap Alla övernattningar, antal Förändring av alla övernattningar, % Övernattningarna av finländska turister, antal Förändring av övernattingarna av finländska turister, % Övernattningarna av utländska turister, antal Förändring av övernattingarna av utländska turister, %
Hela landet 12 146 141 1,5 8 842 605 1,5 3 303 536 1,7
Fasta Finland 11 870 996 1,5 8 724 291 1,4 3 146 705 1,7
Nyland 3 153 634 2,5 1 707 943 0,1 1 445 691 5,4
Egentliga Finland 738 504 2,3 608 509 3,2 129 995 -1,8
Satakunta 247 172 1,9 210 080 1,5 37 092 3,7
Egentliga Tavastland 232 926 9,9 211 355 11,3 21 571 -2,4
Birkaland 876 928 -0,8 755 178 -1,2 121 750 1,2
Päijänne-Tavastland 325 620 1,4 278 639 3,4 46 981 -9,2
Kymmenedalen 169 103 -12,8 141 226 -2,1 27 877 -43,8
Södra Karelen 349 126 -2,4 256 658 5,7 92 468 -19,6
Södra Savolax 424 908 -3,5 347 594 -2,0 77 314 -9,7
Norra Savolax 507 000 0,6 449 417 2,4 57 583 -11,7
Norra Karelen 271 390 -9,9 235 194 -2,6 36 196 -39,5
Mellersta Finland 647 113 1,9 560 168 1,7 86 945 3,3
Södra Österbotten 442 461 3,2 421 587 1,8 20 874 43,5
Österbotten 234 109 -13,3 188 371 -12,8 45 738 -15,3
Mellersta Österbotten 98 475 9,5 91 306 12,1 7 169 -15,2
Norra Österbotten 1 013 543 1,4 851 483 2,2 162 060 -2,6
Kajanaland 578 144 -0,3 525 841 -1,6 52 303 15,4
Lappland 1 560 840 8,8 883 742 7,3 677 098 10,8
Åland 275 145 1,7 118 314 3,8 156 831 0,2

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Tuominen 029 551 3556, Kari Keränen 029 551 3208, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 15.9.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. juli 2016, Tabellbilaga 2.2. Övernattningar i alla inkvarteringsanläggningar, januari-juli 2016 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 2.3.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2016/07/matk_2016_07_2016-09-15_tau_004_sv.html