Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 3.2. Hotellkapacitet och kapacitetsutnyttjande, januari-juli 2016

Landskap / kommun Inkvarteringsanläggningar, antal Rum, antal Kapacitetsutnyttjande av rum, % Förändring av kapacitetsutnyttjande av rum, procentenheter Genomsnittligt rumspris, euro (moms 10 % inkl.) 1) RevPAR, euro (Moms 10 % inkl.)
Hela landet 602 49 916 53,7 1,6 95,01 51,05
Fasta Finland 587 49 121 53,9 1,7 94,98 51,17
Nyland 110 14 120 65,8 4,1 104,00 68,44
    Esbo 11 1 175 54,5 1,7 83,34 45,45
    Helsingfors 52 8 630 70,7 4,5 109,57 77,47
    Vanda 11 2 234 71,9 3,3 100,95 72,53
Egentliga Finland 39 2 822 55,9 1,6 92,71 51,80
    Åbo 18 1 896 60,9 3,7 93,26 56,76
Satakunta 24 1 140 48,5 2,1 87,91 42,64
    Björneborg 9 638 47,1 -2,2 93,19 43,86
Egentliga Tavastland 17 1 346 41,6 3,6 76,49 31,81
    Tavastehus 8 692 42,7 5,3 85,86 36,66
Birkaland 41 3 819 51,9 -0,3 95,92 49,82
    Tammerfors 24 2 888 55,8 0,4 98,26 54,81
Päijänne-Tavastland 13 1 583 43,0 2,7 89,91 38,63
    Lahtis 6 770 51,2 3,3 86,82 44,43
Kymmenedalen 14 759 47,2 6,4 91,45 43,18
    Kouvola 6 403 42,7 2,7 83,62 35,69
Södra Karelen 15 1 328 48,0 -0,3 90,17 43,28
    Villmanstrand 8 839 56,7 -1,5 84,55 47,92
Södra Savolax 30 1 681 44,9 2,5 81,40 36,58
    S:t Michel 8 539 52,0 4,0 81,21 42,19
Norra Savolax 30 2 325 48,5 -0,2 91,06 44,18
    Kuopio 17 1 432 54,1 -0,2 95,35 51,62
Norra Karelen 22 1 228 42,9 -6,6 86,55 37,11
    Joensuu 6 621 50,5 -9,2 87,38 44,16
Mellersta Finland 27 2 733 52,0 0,7 92,67 48,19
    Jyväskylä 11 1 391 58,3 5,1 96,56 56,34
Södra Österbotten 24 1 454 52,0 1,7 80,03 41,58
    Seinäjoki 7 606 57,8 3,5 90,28 52,17
Österbotten 21 1 201 48,6 -1,2 92,39 44,87
    Vasa 7 759 56,8 -0,4 95,56 54,27
Mellersta Österbotten 10 509 44,0 2,4 85,20 37,51
    Karleby 5 372 49,2 2,8 89,53 44,08
Norra Österbotten 50 3 371 51,0 -1,9 91,92 46,83
    Kuusamo 11 787 42,5 1,8 97,03 41,25
    Uleåborg 11 1 434 61,2 -4,7 98,35 60,19
Kajanaland 19 1 795 47,4 0,2 59,25 28,11
    Kajana 6 414 41,8 2,3 78,86 32,94
    Sotkamo 6 1 140 53,8 -0,7 52,56 28,26
Lappland 83 5 907 48,2 1,6 98,25 47,33
    Rovaniemi 12 1 235 59,5 2,2 97,50 58,06
Åland 14 795 44,3 -1,6 .. ..
    Mariehamn 7 504 57,8 -1,4 .. ..
1) RevPar = Genomsnittlig intäkt per tillgängligtrum. Beräkningsformel: RevPar = Genomsnittligt rumspris * kapacitetsutnyttjandeav rum. [..] Uppgift alltför osäker för att anges.

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Tuominen 029 551 3556, Kari Keränen 029 551 3208, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 15.9.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. juli 2016, Tabellbilaga 3.2. Hotellkapacitet och kapacitetsutnyttjande, januari-juli 2016 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 2.3.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2016/07/matk_2016_07_2016-09-15_tau_006_sv.html