Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 4.1. Övernattningar på hotell, juli 2016

Landskap / kommun Alla övernattningar, antal Förändring av alla övernattningar, % Övernattningarna av finländska turister, antal Förändring av övernattingarna av finländska turister, % Övernattningarna av utländska turister, antal Förändring av övernattingarna av utländska turister, %
Hela landet 2 000 549 0,9 1 470 862 2,4 529 687 -3,2
Fasta Finland 1 948 176 0,9 1 447 358 2,5 500 818 -3,3
Nyland 589 800 0,3 291 312 -1,6 298 488 2,2
    Esbo 37 942 0,0 20 833 0,3 17 109 -0,3
    Helsingfors 395 340 -2,3 168 404 -3,0 226 936 -1,7
    Vanda 90 627 7,8 49 353 -3,3 41 274 25,0
Egentliga Finland 148 503 5,3 125 674 6,6 22 829 -1,2
    Åbo 106 234 6,2 90 774 7,2 15 460 0,7
Satakunta 43 932 5,8 39 681 6,9 4 251 -3,6
    Björneborg 28 830 8,5 27 159 10,3 1 671 -14,4
Egentliga Tavastland 39 627 11,7 36 537 14,4 3 090 -12,6
    Tavastehus 22 521 8,8 20 919 10,1 1 602 -4,9
Birkaland 161 694 -5,0 145 340 -0,9 16 354 -30,6
    Tammerfors 125 021 -1,9 111 981 5,1 13 040 -37,4
Päijänne-Tavastland 40 551 -10,8 33 775 -4,0 6 776 -34,1
    Lahtis 20 137 -9,9 15 246 2,3 4 891 -34,4
Kymmenedalen 27 363 0,1 24 381 6,5 2 982 -32,9
    Kouvola 13 422 4,9 12 348 9,7 1 074 -30,4
Södra Karelen 78 553 17,3 61 260 29,0 17 293 -11,1
    Villmanstrand 56 625 30,4 47 976 36,5 8 649 4,3
Södra Savolax 78 187 -4,8 67 353 -3,0 10 834 -14,7
    S:t Michel 24 035 -5,3 20 439 -0,6 3 596 -25,5
Norra Savolax 86 576 -0,3 77 515 0,4 9 061 -6,3
    Kuopio 57 545 1,8 53 179 3,9 4 366 -17,6
Norra Karelen 50 593 -0,9 46 088 0,4 4 505 -12,6
    Joensuu 22 995 -6,3 20 992 -7,0 2 003 2,8
Mellersta Finland 118 163 0,5 99 391 0,4 18 772 0,8
    Jyväskylä 55 090 1,8 43 756 -1,0 11 334 14,2
Södra Österbotten 87 194 4,8 84 402 3,9 2 792 37,8
    Seinäjoki 29 761 15,0 28 798 14,1 963 55,3
Österbotten 47 910 -0,7 38 968 -1,1 8 942 1,0
    Vasa 36 509 -4,4 29 561 -3,8 6 948 -6,5
Mellersta Österbotten 16 587 18,5 15 409 20,8 1 178 -5,2
    Karleby 12 895 8,6 11 778 8,4 1 117 10,0
Norra Österbotten 113 908 -1,2 95 833 0,9 18 075 -10,8
    Kuusamo 18 147 -5,3 16 561 -6,2 1 586 5,4
    Uleåborg 58 405 -8,8 46 365 -6,9 12 040 -15,4
Kajanaland 83 979 -1,7 80 634 -0,6 3 345 -23,3
    Kajana 12 050 -1,3 11 197 0,9 853 -23,1
    Sotkamo 64 717 -2,1 63 420 -1,0 1 297 -36,1
Lappland 135 056 3,4 83 805 9,6 51 251 -5,4
    Rovaniemi 37 224 -0,2 22 309 14,8 14 915 -16,6
Åland 52 373 -0,3 23 504 1,6 28 869 -1,7
    Mariehamn 34 574 2,1 18 584 5,4 15 990 -1,4

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Tuominen 029 551 3556, Kari Keränen 029 551 3208, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 15.9.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. juli 2016, Tabellbilaga 4.1. Övernattningar på hotell, juli 2016 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 2.3.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2016/07/matk_2016_07_2016-09-15_tau_007_sv.html