Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1.1. Inkvarteringsanläggningarnas kapacitet och kapacitetsutnyttjande, augusti 2016

Landskap Inkvarteringsanläggningar, antal Rum, antal Kapacitetsutnyttjande av rum, % Förändring av kapacitetsutnyttjande av rum, procentenheter Genomsnittligt övernattings pris, euro (moms 10 % inkl.)
Hela landet 1 336 65 327 54,4 2,1 48,23
Fasta Finland 1 260 63 582 54,6 2,2 48,41
Nyland 151 15 295 76,4 3,1 62,90
Egentliga Finland 93 4 163 55,9 -0,2 46,70
Satakunta 43 1 545 52,4 1,9 46,12
Egentliga Tavastland 33 1 682 42,0 3,0 47,23
Birkaland 79 4 725 54,1 1,9 49,66
Päijänne-Tavastland 37 1 930 44,1 0,2 38,83
Kymmenedalen 30 1 111 54,9 3,5 40,86
Södra Karelen 41 2 073 59,5 8,1 39,20
Södra Savolax 97 3 235 50,4 5,7 38,49
Norra Savolax 56 2 881 50,2 0,9 43,94
Norra Karelen 65 1 847 47,5 0,2 39,35
Mellersta Finland 61 3 522 52,0 3,1 47,18
Södra Österbotten 54 1 943 50,0 6,9 41,01
Österbotten 41 1 619 43,8 -2,2 47,41
Mellersta Österbotten 20 653 47,4 7,3 47,81
Norra Österbotten 115 4 818 44,0 -4,3 36,43
Kajanaland 46 2 336 46,2 3,7 36,08
Lappland 198 8 204 35,2 2,6 33,85
Åland 76 1 745 48,3 0,9 .. 1)
1) [..] Uppgift alltför osäker för att anges.

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Tuominen 029 551 3556, Ossi Nurmi 029 551 2984, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 20.10.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. augusti 2016, Tabellbilaga 1.1. Inkvarteringsanläggningarnas kapacitet och kapacitetsutnyttjande, augusti 2016 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 9.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2016/08/matk_2016_08_2016-10-20_tau_001_sv.html